Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Marijan Martinović, mag. ing.

    Iskusni istraživač, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski