Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Marijan Martinović, mag. ing.

    Asistent, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski