Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    mr. sc. Marija Tafra

    Administrator, Centar za potporu istraživanju