Reference

Laboratorijska ispitivanja u području akreditacije:

 

Laboratorij visokog napona je uspješno proveo veliki broj ispitivanja iz područja akreditacije. Ispitivanja se provode u skladu sa najnovijim međunarodnim normama. Akreditacija laboratorija i kontinuirana edukacija osoblja osigurava visoku kvalitetu ispitivanja.  

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Proračun električnog i magnetskog polja TS 110/20 kV Krapina Bobovje, srpanj 2004.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Proračun magnetskog i električnog polja TS 15(20)/0,4 kV - 1x400 kVA na lokaciju PUO Prokljan, rujan 2004.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić: Proračun magnetskog i električnog polja TS 20/0,4 kV - 2x1250 kVA Tvornica kožnih proizvoda Boxmark, svibanj 2005.

 

 •    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Proračun magnetskog i električnog polja TS 35/10(20) kV Tuhelj, rujan 2005.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Proračun električnog polja i magnetske indukcije TS 110/10(20) kV Turnić, prosinac 2005.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Proračun električnog polja (E) i magnetske indukcije (B) EVP 110/25 kV Zaprešić, ožujak 2006.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Proračun električnog polja (E) i magnetske indukcije (B) MTU postrojenje TS 110/35-35/10(20) kV Krasica, travanj 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Proračun električnog polja (E) i magnetske indukcije (B) TS 110/35 kV Buje, lipanj 2006.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Proračun električnog polja (E) i magnetske indukcije (B) TS 110/20 kV Karlobag, listopad 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Proračun električnog polja (E) i magnetske indukcije (B) TS 220/110/35 kV Pehlin, siječanj 2008.g.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Proračun električnog polja (E) i magnetske indukcije (B) TS 400 kV postrojenja Melina, lipanj 2008.g.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, S. Skok: Proračun električnog polja (E) i magnetske indukcije (B) TS 110/20 kV Medulin, prosinac 2008.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Proračun električnog polja (E) i magnetske indukcije (B) Vjetroelektrane Glunča, siječanj 2010.g.

 

•    B. Filipović-Grčić, I. Uglešić, V. Milardić: Mjerenje električnog polja i magnetske indukcije u HE Piva (Crna Gora), ožujak 2009.

 

 

Ostala laboratorijska ispitivanja:

 

•    I. Uglešić, T. Tadin, V. Milardić, S. Hutter: Mjerenje uzemljenja i analiza prenaponske zaštite postrojenja gornjeg horizonta RHE Velebit, travanj 2001.

 

•    Utjecaj DV 110 kV Buje - Buzet na telefonske mreže za očekivano stanje 2001. g. s pregledom sanacije, svibanj 2001.

 

•    I. Uglešić, F. Tadin, V. Milardić: Ispitivanje otpora uzemljenja i gromobranske instalacije u CHE Buško Blato, siječanj 2002.

 

•    I. Uglešić, F. Tadin, V. Milardić: Ispitivanje otpora uzemljenja i gromobranske instalacije ulaznog uređaja i TS 35/0,4 kV Lipa, veljača 2002.

 

•    I. Uglešić, F. Tadin, V. Milardić: Ispitivanje otpora uzemljenja i gromobranske instalacije ustave Brda I, veljača 2002.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Snimanje i analiza prenapona u informacijskom sustavu Ad Plastika Zagreb te izbor odgovarajuće prenaponske zaštitne opreme, veljača 2002.

 

•    I. Uglešić, F. Tadin, V. Milardić: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača TS 1 COKP 20(10)/0,4 kV na lokaciji uz tunel Sveti Rok, srpanj 2004.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić, T. Tadin: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača transformatorskih stanica 20(10)/0,4 kV koje napajaju tunel Mala Kapela, lipanj 2005.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić: Mjerenje otpora uzemljivača transformatorske stanice 110/35 kV Oštarije, lipanj 2005.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić: Mjerenje otpora uzemljivača transformatorske stanice 30/10(20) kV Šibenik I, lipanj 2005.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, T. Tadin: Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača i povezanosti metalnih masa u postrojenju za kompenzaciju jalove energije EVP 110/25 kV Ludina, kolovoz 2005.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić, F. Tadin, T. Tadin: Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača, napona dodira i povezanosti metalnih masa u postrojenjima HE VINODOL (za HELB), svibanj 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić, F. Tadin, T. Tadin: Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača i napona dodira u postrojenjima CHE Fužine i CHE Lepenica (za HELB), svibanj 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić, F. Tadin, T. Tadin: Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača i napona dodira u postrojenju HE Zeleni Vir (za HELB), lipanj 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić, F. Tadin, T. Tadin: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača transformatorskih stanica 20/0,4 kV koje napajaju AC Krapina - Macelj, ožujak 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić: Mjerenje otpora uzemljivača, napona dodira i povezanosti metalnih masa transformatorske stanice 35/10(20) kV Knin, ožujak 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić: Mjerenje otpora uzemljivača, napona dodira i povezanosti metalnih masa u postrojenju EVP 25 kV Koprivnica, ožujak 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača TS 10(20)/0,4 kV koje napajaju AC na dionici Dugopolje - Bisko, lipanj 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača stupova s rastavljačima DV 10(20) kV Prančevići - PUO Kotlenice, lipanj 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača stupova s rastavljačima DV 10(20) kV Klis - PUO Kotlenice, lipanj 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača stupova s rastavljačima DV 10(20) kV Zaradičje - Putišići i DV 10(20) kV TS Srijane 1 (Radovići) - TS Trnbusi 1 (Škola), lipanj 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača stupova s rastavljačima DV 10(20) kV TS Kraljevac - TS Kreševo polje 1, DV 10(20) kV TS Omial - TS Kreševo polje 1 i DV 10(20) kV TS Trnbusi 1 (Škola) - TS Omial, lipanj 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, M. Mandić: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača TS 10(20)/0,4 kV TS Tunel Crna Brda i TS 10(20)/0,4 kV Tunel Stražina, srpanj 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, B. Filipović-Grčić, M. Mandić: Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača, napona dodira i povezanosti metalnih masa u postrojenju EVP 110/25 kV Zaprešić, prosinac 2007.g.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić, B. Sučić: Ispitivanje kvalitete električne energije nakon priključka EVP Zaprešić, veljača 2008.g.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, F. Tadin, B. Filipović-Grčić: Mjerenje specifičnog otpora tla na lokaciji TS 30/110 kV Vrataruša, rujan 2008.g.

 

•    S. Skok, V. Milardić: Mjerenje specifičnog otpora tla na lokaciji TS 110/20 kV Medulin, studeni 2008.g.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača TS 1/COKP 20(10)/0,4 kV Tunel Sveti Rok, travanj 2009.g.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Mjerenje i analiza značajki izvedenog uzemljivača TS 20(10)/0,4 kV Tunel Mala Kapela 1, travanj 2009.g.

 

•    Ispitivanje odvodnika prenapona Raychem HDA-MA izmjeničnim naponom 50 Hz i analiza valnih oblika struje odvoda, studeni 2009.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić: Mjerenje elektromagnetskih utjecaja DV 2x110 kV HE Vinodol – TS Melina na okolne TK Mreže i vodove, rujan 2010.

  

•    Ispitivanje odvodnika prenapona ABB POLIM-H i MWK izmjeničnim naponom 50 Hz i analiza valnih oblika struje odvoda, siječanj 2010.

  

 

Studije i elaborati:

 

•    I. Uglešić, Z. Maljković, I. Sarajčev, I. Šulc, Ž. Tomšić, S. Skok, V. Milardić: Zaštita od prenapona postrojenja HE Velebit, travanj 1998.

 

•    I. Uglešić, T. Tomiša, M. Lukić, V. Milardić: Elektromagnetska kompatibilnost u TS 110/20(10) kV EL-TO i proračun sklopnih prenapona u kabelskoj mreži 110 kV Zagreba na potezu: TS Jarun - TS EL-TO - TS Trpimirova - TS TE-TO s dimenzioniranjem i izborom odvodnika prenapona, I dio: Elektromagnetska kompatibilnost u TS 110/20(10) kV EL-TO , rujan 1998.

 

•    I. Uglešić, T. Tomiša, M. Lukić, V. Milardić: Elektromagnetska kompatibilnost u TS 110/20(10) kV EL-TO i proračun sklopnih prenapona u kabelskoj mreži 110 kV Zagreba na potezu: TS Jarun - TS EL-TO - TS Trpimirova - TS TE-TO s dimenzioniranjem i izborom odvodnika prenapona, II dio: Proračun sklopnih prenapona u kabelskoj mreži 110 kV Zagreba na potezu: TS Jarun - TS EL-TO - TS Trpimirova - TS TE-TO s dimenzioniranjem i izborom odvodnika prenapona za TS EL-TO, prosinac 1998.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, I. Pavić, I. Šulc, H. Mikolčević: Zaštita od prenapona 220 kV postrojenja i odabir odvodnika prenapona za TS 220/110 kV Đakovo, travanj 1999.

 

•    I. Pavić, I. Uglešić, S. Hutter, V. Milardić: Električni parametri i proračun raspodjele struja kratkog spoja duž DV 400 kV Tumbri (Hrvatska) - Heviz (Mađarska), srpanj 1999.

 

•    I. Pavić, I. Uglešić, V. Milardić, S. Hutter: Problematika strujne i naponske neravnoteže te prepleta faza na DV 400 kV Tumbri (Hrvatska) - Heviz (Mađarska), rujan 1999.

 

•    I. Uglešić, D. Grgić, I. Pavić, V. Milardić, S. Hutter: Proračun utjecaja DV 2x400 kV Veleševec - Žerjavinec - Héviz na telefonske mreže na području HT - TK centra Koprivnica za očekivano stanje 2010. godine, srpanj 1999.

 

•    I. Pavić, I. Uglešić, S. Hutter, V. Milardić: Stavljanje u pogon DV 400 kV Tumbri (Žerjavinec) - Heviz, listopad 1999.

 

•    I. Uglešić, M. Krepela, V. Milardić, S. Hutter: Analiza prijelaznih pojava kod uklapanja i isklapanja prethodno odabranog kompezatorskog uređaja u 400 kV postrojenju RHE Velebit, studeni 1999.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, S. Hutter: Zaštita od prenapona 400 kV postrojenja i odabir odvodnika prenapona za TS Ernestinovo, veljača 2000.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, S. Hutter: Zaštita od prenapona postrojenja HE Đale i odabir odvodnika prenapona, travanj 2000.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Zaštita od prenapona 110 kV postrojenja TS 110/35 kV Rijeka (Katarina), lipanj 2000.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić: Izbor novih i kontrola postojećih odvodnika prenapona i provjera koordinacije izolacije 400 kV postrojenja u TS 400/110/30 kV Tumbri, studeni 2001.

 

•    V. Miladrić, I. Uglešić: Izbor odvodnika prenapona za zaštitu regulacijskog namota transformatora 220±15%/110/10,5 kV u TS Konjsko, rujan 2001.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Izbor odvodnika prenapona na mjestu prijelaza DV 110 kV Rakitje - Jarun i Botinec - Jarun u kabel, prosinac 2001.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, S. Hutter: Elektromagnetska kompatibilnost u postrojenjima TS 400/220/110 kV Žerjavinec, siječanj 2002.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, S. Hutter: Elektromagnetska kompatibilnost sekundarnih krugova u TS Trpimirova 110/20(10) kV, ožujak 2002.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Zaštita 110 kV i 35 kV postrojenja od prenapona s analizom utjecaja priključka TS 110/35 kV Oštarije na javnu telefonsku mrežu, lipanj 2002.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Krepela: Koordinacija izolacije i prenaponska zaštita postrojenja 110, 35 i 10 kV u TS Ernestinovo, lipanj 2002.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Zaštita od prenapona kabela 110 kV ispred TS 110/10(20) kV Sušak, srpanj 2002.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Zaštita od prenapona 110 kV RP Podsused i energetskih transformatora u TS 110/10(20) kV Podsused, srpanj 2002.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, S. Hutter: Elektromagnetska kompatibilnost sekundarnih krugova u TS 110/20(10) kV Dobri, studeni 2002.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, S. Hutter: Zaštita od prenapona 220 kV postrojenja TS Rijeka i odabir odvodnika prenapona, svibanj 2003.

 

•    I. Uglešić, I. Sarajčev, V. Milardić, S. Hutter, M. Mandić, R. Kosor, P. Sarajčev: Analiza normalnih i izvanrednih pogonskih stanja u mreži 110 kV i 35 kV na otoku Braču s prijedlozima rješenja i poboljšanja, prosinac 2003.

  

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić, M. Mandić: Elektroenergetski proračun napajanja za prvu fazu nastavka izmjene sustava električne vuče na pruzi Zagreb - Rijeka i na priključnim prugama, lipanj 2004.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, S. Hutter, M. Mandić: Zaštita od prenapona 220 kV postrojenja i odabir odvodnika prenapona za TS 220/110 kV Mraclin, studeni 2004.

 

•    I. Uglešić, G. Mirošević, S. Hutter, V. Milardić, M. Mandić: Konstrukcije 110 kV dalekovoda za udovoljavanje posebnih uvjeta zaštite okoliša, prosinac 2004.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Odabir odvodnika prenapona za TS 220/110 kV Plomin, veljača 2005.

  

•    I. Uglešić, S. Hutter, V. Milardić, I. Ivanković, M. Mandić, A. Tokić: Tumbri: Sklopni prenaponi uslijed uzastopnog isključenja više prekidača, prosinac 2005.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Uzemljivač, Ispitna stanica - visokonaponski laboratorij s anexom, siječanj 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić, S. Hutter: Elektromagnetska kompatibilnost sekundarnih krugova u TS 110/20(10) kV Turnić, siječanj 2006.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić: Analiza utjecaja EVP Zaprešić na prijenosnu i distribucijsku mrežu, veljača 2006.

  

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić, M. Mandić, Z. Presečki: Elektroenergetski proračun napajanja električne vuče na pruzi Podsused Tvornica - Samobor - Bregana, ožujak 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Odabir odvodnika prenapona za postrojenja 220 kV i 35 kV PHE Čapljina, ožujak 2006.

 

•    S. Skok, V. Milardić: Kontrolno ispitivanje kvalitete akumulatora na benzinskim postajama INA d.d., travanj 2006.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Elektromagnetska kompatibilnost sekundarnih krugova u TS 110/35-35/10(20) kV Krasica, travanj 2006.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić: Proračun Teslinog transformatora izlaznog napona 400(800) kV, lipanj 2006.

 

•    V. Milardić: Upute za rad s Teslinim transformatorom, lipanj 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Elektromagnetska kompatibilnost sekundarnih krugova u TS 110/35 kV Buje, lipanj 2006.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Prenaponska zaštita u TS 220/110/30/10 kV Bilice, srpanj 2006.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić, M. Mandić: Elektroenergetski proračun napajanja električne vuče na magistralnim prugama M301 – D.G. – Beli Manastir – Osijek I i M302 – Osijek – Đakovo – Strizivojna - Vrpolje, srpanja 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Ispitivano izvješće za transformator u TS Blato, kolovoz 2006.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Elektromagnetska kompatibilnost sekundarnih krugova u TS 110/20 kV Karlobag, listopad 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, I. Pavić: Sklopni prenaponi na DV 2x400 kV Beričevo-Krško, listopad 2006.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Uputstva za rad s prijenosnim sustavom za ispitivanje transformatora, studeni 2006.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić, M. Mandić: Elektroenergetski proračun napajanja električne vuče na prugama Oštarije - Knin - Split, Knin - Zadar i Perkovići - Šibenik, siječanj 2007.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić, M. Mandić: Analiza izbora i načina priključka na 110 kV elektroprivrednu mrežu elektrovučnih podstanica 110/25 kV, siječanj 2007.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić: Ispitivano izvješće za transformator u TS Drniš, srpanj 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić, M. Mandić: Praćenje atmosferskih pražnjanja za potrebe vođenja EES-a, rujan 2007.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić, A. Tokić: Elektromagnetska kompatibilnost u visokonaponskim postrojenjima, rujan 2007.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, A. Marušić, V. Milardić, M. Mandić, B. Filipović-Grčić: Analiza nesimetričnog opterećenja prijenosne mreže 110 kV i uvjeta paralelnog rada elektrovučnih podstanica 110/25 kV na pruzi Moravice-Rijeka-Šapjane, studeni 2007.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Elektromagnetska kompatibilnost sekundarnih krugova u TS 220/110/35 kV Pehlin, siječanj 2008.g.

 

•    S. Bojić, I. Uglešić, V. Milardić: Prenaponska zaštita niskonaponskih mreža i priključaka HEP-ODS d.o.o., veljača 2008.g.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić, M. Mandić: Prenaponska zaštita u TS 220/110/35 kV Pehlin, veljača 2008.g.

  

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić, M. Mandić, D. Paliska, Z. Grbavac: Idejno rješenje napajanja električne vuče pruge Zagreb (Horvati) - Rijeka (Krasica), ožujak 2008.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić, M. Mandić, D. Paliska, Z. Grbavac: Analiza nesimetričnog opterećenja prijenosne mreže 110 kV priključenjem elektrovučnih podstanica 110/25 kV na pruzi Zagreb (Horvati) - Rijeka (Krasica), travanj 2008.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić, M. Mandić: Zaštita od napona dodira i koraka te iznošenje potencijala kod izmjene sustava električne vuče na pruzi Moravice - Rijeka - Šapjane, Škrljevo - Bakar i Sušak Pećine - Rijeka Brajdica, svibanj 2008.g.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić, M. Mandić: Elektromagnetska kompatibilnost sekundarnih krugova TS 400/220/110/35 kV Melina, lipanj 2008.g.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić: Prenaponska zaštita u TS 400 kV Melina, lipanj 2008.g.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić: Analiza utjecaja dispozicije 400 kV postrojenja TS Melina na oblik prijelaznog povratnog napona sa strane voda pri prekidanju bliskog kratkog spoja, rujan 2008.g.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić, B. Filipović-Grčić, B. Milešević: Sustav uzemljenja vjetroparka Vrataruša, prosinac 2008.g.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić, B. Milešević: Primjena odvodnika prenapona na DV 220 kV Pehlin - Plomin, siječanj 2009.g.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, B. Filipović-Grčić, V. Milardić: Analiza prorade zaštite transformatora TR2 u TS 110/35/10 kV Makarska pri prekidu faznog vodiča uz istodobni nastup jednopolnoga kratkog spoja na DV 110 kV Kraljevac – Makarska, veljača 2009.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Prijelazni naponi uzemljivača vjetroparka Vrataruša, ožujak 2009.g. (za EXOR)

  

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić: Proračun električnog polja (E) i magnetske indukcije (B) TS 110/20 kV Ponikve, svibanj 2009.g. (za KONČAR – montažni inženjering d.d.)

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Provjera gromobranske zaštite rasklopnog postrojenja TS 225/42/10 kV Aluminij Mostar, kolovoz 2009.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Franc, B. Filipović-Grčić, B. Milešević, M. Mandić: Uspostava sustava za lociranje udara munja za potrebe HEP-OPS-a, rujan 2009.

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, B. Filipović-Grčić, V. Milardić: Energy Stresses of Station Surge Arresters due to Temporary Overvoltages, November 2009 (for EDF R&D).

 

•    I. Uglešić, V. Milardić: Usklađivanje izolacije kontaktne mreže i postrojenja nazivnog napona 25 kV Hrvatskih željeznica, studeni 2009.

  

•    I. Uglešić, V. Milardić: Poboljšanje prenaponske zaštite MHE Roški Slap, siječanj 2010.g. (za Hidro-watt d.o.o.)

 

•    I. Uglešić, I. Pavić, B. Filipović-Grčić, V. Milardić: Električni parametri i proračun raspodjele struja kratkog spoja duž DV 2x400 kV Ernestinovo (Hrvatska) – Pécs (Mađarska), svibanj 2010.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić, M. Mandić, B. Milešević: Značaj kontaktne mreže HŽ infrastrukture kao stacionarnog izvora niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja, svibanj 2010.

 

•    I. Pavić, V. Milardić, V. Čulo: Elaborat iznošenja potencijala iz TS 110/20(10) kV Osijek 4, rujan 2010.g.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, M. Mandić, B. Milešević: Idejno rješenje napajanja električne vuče pruge državna granica - Botovo - Zagreb, rujan 2010.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Franc, M. Mandić, B. Filipović-Grčić, B. Milešević: Sustav za lociranje munja (SLM) za potrebe HEP-OPS d.o.o. - Izvedbeni projekt, rujan 2009.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić, B. Franc, B. Milešević, M. Mandić: Sustav za lociranje munja (SLM) za potrebe HEP-OPS d.o.o. - Projekt izvedenog stanja, lipanj 2009.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić, B. Franc, B. Milešević, M. Mandić: Sustav za lociranje munja (SLM) za potrebe HEP-OPS d.o.o. - Dostava podataka o atmosferskim pražnjenjima, lipanj 2009.

 

•    I. Uglešić, V. Milardić, B. Filipović-Grčić, B. Franc, B. Milešević, M. Mandić: Sustav za lociranje munja (SLM) za potrebe HEP-OPS d.o.o. - Izrada programske podrške, lipanj 2009.