Kontakti

 

Laboratorij visokog napona

 

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Unska 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

 

 

Telefon: +385 1 6129 991

Fax: +385 1 6129 890

 

 

Voditelj kvalitete u laboratoriju visokog napona:

 Doc.dr.sc. Božidar Filipović-Grčić

E-mail: bozidar.filipovic-grcic@fer.hr