Sustav za lociranje munja

Kontakt osoba:

 Izv. prof. dr. sc. Božidar Filipović-Grčić

E-mail: bozidar.filipovic-grcic@fer.hr

 Telefon: +385 98 9418323

Zavod za visoki napon i energetiku fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu radi na projektu lociranja munja baziranom na LINET sustavu, za područje Republike Hrvatske. LINET je europski sustav za lociranje munja (eng. Lightning Locating System – LLS) koji u Europi broji više od 100 senzora (2010.g.). Podaci o lociranim munjama se mogu iskoristiti u prostorno raspodijeljenim sustavima:

 • Proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije;
 • Telekomunikacijskim mrežama i odašiljačima;
 • Transportnim sustavima (zračni, željeznički, cestovni i pomorski promet, naftovodi i plinovodi);
 • Meteorološki servisi, zaštita od požara, osiguranje imovine, vojne instalacije;
 • Mreže RTV odašiljača i dr.

Instalirano je šest senzora na području Hrvatske: Zagreb, Rijeka, Sinj, Dubrovnik, Nin i Blato (otok Korčula). Osim nabrojanih, u lociranju munja pomažu i senzori u susjednim zemljama: Italiji, Austriji, Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

 

Razvijene su aplikacije sustava za lociranje munja:

 • Aplikacija za prikaz munja u stvarnom vremenu;
 • Aplikacija za pretraživanje povijesnih podataka iz baze;
 • Aplikacija za rano upozoravanje o nailasku grmljavinskog nevremena;
 • Vremenska korelacija udara s objektima elektroenergetskog sustava;
 • Aplikacija za izradu statističkih analiza podataka sustava za lociranje munja;
 • Aplikacija za izradu karata gustoće udara.

Prikaz grmljavinske aktivnosti

(13.8.2010. 00 – 24 h, interval 1h)

 

Detektirano je ukupno 526757 atmosferskih pražnjenja.

 

Prikaz grmljavinske aktivnosti i alarmne zone na trasi dalekovoda