Djelatnosti

Laboratorijska ispitivanja u području akreditacije:

 

Kontakt:

 Izv. prof. dr. sc. Božidar Filipović-Grčić

 Tehnički upravitelj laboratorija visokog napona

 E-mailbozidar.filipovic-grcic@fer.hr

 Telefon: +385 98 9418323

 

Laboratorij visokog napona je od 31. srpnja 2004. godine akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevima norme HRN EN/ISO 17025 za provedbu visokonaponskih ispitivanja električne opreme izmjeničnim naponom pogonske frekvencije i ispitivanje (mjerenje, proračun i procjena) elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz.

 

 

Predmeti visokonaponskih ispitivanja su:

 • indikatori napona,
 • izolacijske motke,
 • izolacijske zaštitne ploče,
 • izolacijska kliješta,
 • gumene rukavice za električare,
 • zaštitna elektroizolacijska obuća.

Proračun i procjena elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz provodi se u fazi projektiranja elektroenergetskih objekata, a mjerenje u početku rada sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

 

 

Ostala laboratorijska i terenska ispitivanja:

 

Ispitivanje električne opreme izmjeničnim naponon industrijske frekvencije 50 Hz s naponima do 300 kV.

 • Odvodnici prenapona
 • Potporni i kapasti izolatori
 • Mjerenje kapaciteta i faktora dielektričnih gubitaka (tand)
 • Ispitivanja NN električne opreme udarnim strujnim valovima 8/20 µs.
 • Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača
 • Mjerenje napona dodira i potencijalnih razlika na uzemljivaču
 • Mjerenje utjecaja elektroenergetskih objekata na telekomunikacijske vodove
 • Mjerenje prijelaznih prenapona u sekundarnim krugovima (klasična i SF6 postrojenja)
 • Mjerenje elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz

 

 

 

Studije i elaborati:

 • Odabir prenaponske zaštite
 • Proračuni atmosferskih, sklopnih i privremenih prenapona
 • Analiza elektromagnetske kompatibilnosti sekundarnih krugova
 • Proračuni prijelaznog povratnog napona na prekidaču pri prekidanju bliskog kratkog spoja
 • Proračuni elektromagnetske kompatibilnosti u klasičnim i SF6 postrojenjima
 • Analiza iznošenja potencijala iz visokonaponskih postrojenja pri kratkom spoju
 • Analiza utjecaja elektroenergetskih objekata na plinovode, naftovode i telekomunikacijske vodove

 Kontakt:

 

 Voditelj laboratorija visokog napona

 Prof. dr. sc. Viktor Milardić

 E-mailviktor.milardic@fer.hr

 Telefon: +385 1 6129 976

 Fax: +385 1 6129 890

 

 Izv. prof. dr. sc. Božidar Filipović-Grčić

 Tehnički upravitelj laboratorija visokog napona

 E-mailbozidar.filipovic-grcic@fer.hr

 Telefon: +385 98 9418323