Laboratorij visokog napona

Laboratorij visokog napona u sklopu Zavoda za visoki napon i energetiku je od 31. srpnja 2004. godine akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevima norme HRN EN/ISO 17025 za provedbu visokonaponskih ispitivanja električne opreme izmjeničnim naponom pogonske frekvencije i ispitivanje (mjerenje, proračun i procjena) elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz.

POTVRDA O AKREDITACIJI

Laboratorij je ovlašten od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja i za provedbu mjerenja, proračuna i procjene jakosti niskofrekvencijskog elektromagnetskog polja.

Predmeti visokonaponskih ispitivanja su indikatori napona, izolacijske motke, izolacijske zaštitne ploče, izolacijska kliješta, gumene rukavice za električare, zaštitna elektroizolacijska obuća itd.

Proračun i procjena elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz provodi se u fazi projektiranja elektroenergetskih objekata a mjerenje u početku rada sukladno pozitivnim zakonskim propisima.