Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Luka Posilović, univ. bacc. ing

  Mlađi istraživač, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail:

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski