Mentorship

Professor Vedran Bilas and Assistant Professor Darko Vasić guide and supervise students at all study levels and study programmes.

Bachelor project and final thesis

Master thesis


Alumni

PhD students

Vana Jeličić

Holistic approach to energy saving in wireless networks of energy-hungry sensors for smart surveillance

2014

Darko Vasić

Measurement of rock resistivity using inductive method in a cased well

2010

 

Master students

Luka Ruklić

Vizualizacija senzorskih podataka u sustavima pametnih kuća 2016
Zvonimir Hölbling Određivanje relativnog položaja objekta UWB senzorom 2015
Tomislav Gavran Određivanje relativnog položaja pokretnog objekta senzorom optičkog toka 2015
Matej Hržić Elektromagnetski induktivni senzor za mjerenje vodljivosti tla 2015

Mateja Škrapec

Software solution for asthmatic wheezes detection on Android devices 2015
Tomislav Sever Air quality monitoring with electrochemical gas sensors – calibration, compensation and air quality indexes 2015

Dario Antolović

Reduction of power consumption of intermittently operating MOX gas sensors

2014

Simon Najman

Correction of GPS navigation using inertial sensors

2014

Boris Komunjer

Inductive method for determination of relative position and orientation of a mobile object

2014

Bojan Brezina

Beskontaktno mjerenje aksijalne sile na čeličnoj osovini upotrebom Metglas 2826MB3 traka

2013

Milan Toš

Beskontaktni prijenos električne energije upotrebom impulsno pobuđene odašiljačke zavojnice

2013

Josip Bišćan

Senzorski čvor za praćenje onečišćenja zraka

2012

Jurica Kundrata

Karakterizacija slitine Terfenol D kao senzora sile

2011

Pero Krivić

Elementi sustava za NMR eksperiment u slabom polju

2011

 

Oliver Marić

Karakterizacija Metglas 2826MB3 traka kao senzora sile

2011

Buno Arsenali

Osjetilni čvor za akviziciju i obradu fićuka

2011

Roko Krpetić

Bežična mreža osjetila za nadzor vezova u marini

2011

Milan Listeš

6LoWPAN mreža

2011

Mateja Dokleja

Bežična mreža osjetila za kontinuirano praćenje astme

2010

Lara Juričić

Optimiranje solarnog napajanja za bežične osjetilne čvorove

2010

Dinko Oletić

Bežični osjetilni čvor nove generacije

2010

Nikša Maslović

Meteorološka stanica za udaljena mjerenja

2010

Tomislav Jerković

CMOS digitalna kamera visoke razlučivosti

2010

Anita Škarica

GPRS telemetrijski modul

2010

Hrvoje Pelaić

Udaljeno programiranje ugradbenog sustava GPRS modula

2010

Krešimir Fijačko

Radijska tomografija primjenom ZigBee bežične mreže

2010

Ivo Veseli

Ugradbeni mrežni poslužitelj

2009

Ivan Vlahović

Mjerilo potrošnje digitalnih sustava

2009

Vana Jeličić

Bežični osjetilni čvor za dobivanje slike

2009

Kristina Bashota

Korisničko sučelje digitalnog mjerila impedancije

2009

Vedran Koruga

Programska podrška digitalnog mjerila impedancije

2009

Gordan Štruklec

Wireless system for automatic water meter reading

2009

Tomislav Hajak

GPRS prilazni međusklop bežične mreže osjetila

2008

Ivan Štimac

Slijedilo radne točke maksimalne snage solarne ćelije za povećanje učinkovitosti napajanja bežičnog osjetilnog čvora

2008

Vedran Jerbić

Analogno-digitalni pretvornik izveden modulatorom širine impulsa i faznom povratnom vezom

2008

Jurica Grcić

CAN - USB prilazni međusklop

2008

Goran Oreški

Mjerenje višefaznog protoka u naftnim bušotinama

2008

Silvano Perković

Kompenzirano elektromagnetsko mjerilo unutarnjeg promjera feromagnetske cijevi

2008

Ivan Vrbanek

Površinski komunikacijski modul telemetrijskog sustava naftne bušotine

2008

Tomislav Kamenarić

Kompresija podataka u digitalnom telemetrijskom sustavu naftne bušotine

2007

Andro Bačan

Komunikacijski modul bežičnog osjetilnog čvora

2007

Marko Mijač

Virtualni instrument za mjerenje kvalitete električne energije

2007

Marko Lelas

Osjetilni čvor za dobivanje slike izveden CMOS osjetilom i FPGA sklopovljem

2007

Tomislav Devčić

Numeričko modeliranje induktivnog mjerenja vodljivosti okolnog medija kroz metalnu cijev

2007

Goran Pavlov

Sustav za prikupljanje mjernih podataka primjenom SMS-a

2007

Goran Horak

Kontaktno mjerenje otpornosti slabovodljivog okolnog medija kroz metalnu cijev

2006

Ivan Murat

Prijenos podataka u sustavu motrenja transformatora prema protokolima IEC 60870-5-101 i 104

2006

Mario Križan

Pretvornik za mjerenje inklinacije naftne bušotine

2006

Davorin Ambruš

Pulsed eddy current based electronic tool for nondestructive inspection of oil-well casing

2005

Igor Cigrovski

Akvizicija bioloških signala primjenom programabilnih analognih polja

2005

Branimir Gabrić

Sustav za mjerenje vlažnosti tla u poljoprivredi

2005

Boris Matjačić

Ispitivanje čeličnih cijevi tehnikom udaljenog polja vrtložnih struja

2005

Boris Šnajder

Modeliranje nerazornih ispitivanja impulsnim vrtložnim strujama

2005

Slavko Šutić

Inteligentni pretvornik za kontinuirano praćenje fizioloških funkcija

2005

Maja Vlah

Analiza polja invazivne sonde za mjerenje električne impedancije tkiva

2005

Davor Živko

Bežični mjerni čvor temeljen na IEEE 802.15.4 / ZigBee protokolu

2005

Dražen Colnar

Izvedba upravljačkih funkcija elektroničke sonde za rad na visokim temperaturama složenim programabilnim sklopovima

2005

Ana Tomec

Implementacija Bluetooth protokola na ugrađenom industrijskom računalu

 

2004

Ognjen Krkač

Elektronička sonda za mjerenje u naftnoj bušotini

2004

Ante Petrović

Razvojni sustav za primjenu analognih programabilnih polja

2004

Štefan Zeidler

Primjena Hallovih osjetila za mjerenja na visokim temperaturama

2003

Goran Pantar

Primjena Bluetooth bežične tehnologije u mjernim sustavima

2002

Igor Plavčić

Detekcija faza hoda primjenom žiroskopa

2002

Darko Vasić

Nerazorno ispitivanje primjenom skokovitom pobudom izazvanih vrtložnih struja

2002

 

Bachelor students

Luka Korman Konačni automat izveden mješovitim programabilnim sklopom 2017
Filip Tomas Konačni automat izveden mikrokontrolerom vrlo niske potrošnje 2017
Filip Cimermančić Praćenje trenutne frekvencije signala primjenom Hilbertove transformacije 2017
Robert Tutić Infracrveno praćenje pozicije objekta 2016
Mato Lovrenović Ultrazvučno praćenje pozicije objekta 2016
Marko Matijaščić Samouravnotežujući induktivni senzor električne vodljivosti 2016
Katarina Zorić Analogni RC filtar s digitalnim namještanjem 2016
Duje Rogulj Buđenje mikrokontrolera detektorom srednje vrijednosti signala 2016
Lovre Šiljeg Buđenje mikrokontrolera detektorom duljine trajanja razine signala 2016
Tomislav Bačurin Niz ultrazvučnih senzora za određivanje položaja objekta

2015

Luka Karaman Određivanje vlažnosti tla kapacitivnim senzorom 2015
Ema Ninić Raspoznavanje metalnih objekata pomoću induktivno-digitalnog pretvornika 2015
Mario Obradović Detektor metala s impulsnom pobudom 2015
Boris Primorac Samouravnotežujući jednoosni magnetski gradiometar 2015

Branko Perić

Napajanje bežičnog senzorskog čvora energijom prikupljenom iz elektromagnetskog polja kabela

2014

Marko Lovrić Mjerenje vodljivosti tla elektromagnetskim induktivnim senzorom 2014
Dorijan Špikić Određivanje položaja inercijskim sustavom ADIS 16305 2014
Liza Žaper Određivanje položaja ultrazvučnim senzorskim modulom SEN 136B5B 2014

Sebastian Barić

Mjernje matrice polarizabilnosti metalnih objekata u magnetskom polju solenoida

2013

Ivan Matić

Pokretni bežični osjetilni čvor za detekciju čestica u zraku

2013

Tomislav Sever

Bežična mreža osjetila za mjerenje kvalitete zraka

2013

Josip Bišćan

Senzorski čvor za praćenje onečišćenja zraka

2012

Boris Komunjer

Beskontaktni prijenos električne energije za napajanje bežičnih osjetilnih čvorova

2012

Marta Milaković

Senzorizacija blister pakiranja lijekova

2012

Bruno Gorički

Kapacitivni senzor za detekciju ukopanih objekata

2012

Dario Antolović

Mikrovalna tomografija za otkrivanje protupješačkih mina

2012

Simon Najman

Senzorski čvor za detekciju protupješačkih mina primjenom infracrvenog zračenja

2012

Mateja Škrapec

Rekonstrukcija spektra signala iz malog broja uzoraka korištenjem mobilnog telefona

2012

Eugen Rožić

Povezivanje dijagnostičkih uređaja i mobilnih uređaja s operacijskim sustavom Android primjenom Bluetooth protokola

2011

Lara Nastasja Matijaš

Sustav za detekciju pada osobe

2011

Borislav Đurđinovski

Senzorizacija spremnika za inhalacijsku primjenu lijeka

2011

Igor Kvasić

Programska podrška osjetilnog čvora za detekciju čestica u zraku

2011

Goran Dimić

Bežična mreža osjetila izvedena modulima eZ430-RF2500

2011

Antonija Plazibat

Detekcija fićuka u zvukovima disanja

2011

Milan Toš

Planarni elektromagnetski senzori za mjerenje niske vodljivosti

2011

Josip Bišćan

Digitalno fazno osjetljivo pojačalo

2010

Martin Majsak

Prikaz i dijagnostika udaljene bežične mreže osjetila

2010

Igor Kovačević

Digitalni anemometar

2009

Pero Krivić

Digitalni kompas

2009

Jurica Kundrata

Primjena Monte Carlo metode u mjerenjima zasnovanim na modelu

2009

Roko Krpetić

GSM telemetrijski međusklop

2009

Milan Listeš

Detektor zauzetosti parkirnog mjesta

2009

Bruno Arsenali

Bežična mreža osjetila inteligentne kuće

2009

Oliver Marić

Digitalno mjerilo tlaka

2009

Milan Kordić

Digitalno mjerilo udaljenosti

2009

Alen Karabegović

Lokalizacija čvorova u bežičnoj mreži osjetila sa ZigBee protokolom

2008

Mateja Dokleja

Programska podrška poslužitelja informacijskog sustava bežične mreže osjetila

2008

Lara Juričić

Napajanje bežičnog osjetilnog čvora energijom iz ambijenta

2008

Dinko Oletić

Optimiranje potrošnje bežičnog osjetilnog čvora sa ZigBee protokolom

2008

Nikša Maslović

Pretvornik za mjerenje mokrine i temperature tla

2008

Tomislav Jerković

Mjerenje potrošnje bežičnog osjetilnog čvora primjenom Hallovih osjetila

2008

Anita Škarica

Programska podrška prilaza bežične mreže osjetila javnoj pokretnoj mreži

2008

Hrvoje Pelaić

Prilagodba i obradba slike u bežičnom osjetilnom čvoru za snimanje insekata

2008

 

 


Students' projects awarded with Rector's Award

Bruno Arsenali

Detekcija fićuka u stvarnom vremenu za kontinuirani nadzor astme bežičnim čvorom

2011

Lara Juričić

Dinko Oletić

Energetski svjestan bežični osjetilni čvor napajan energijom iz ambineta

2010

Vana Jeličić

Modifikacija protokola ZigBee za energetski učinkovit i pouzdan prijenos slike u bežičnim multimedijskim mrežama osjetila

2009

Andro Bačan

Marko Butorac Aljoša Gregov Fran Pregernik

Bežična senzorska mreža primijenjena za povećanje energetske učinkovitosti velikih hotelskih objekata

2007

Ivan Dokmanić

Josip Mihel

Vladimir Prenner

Višenamjenski sustav za kontinuirano udaljeno praćenje procesa

2006

Goran Horak Ivan Murat Goran Pavlov

Analogno-digitalna pretvorba primjenom impulsno-širinske modulacije i fazne povratne veze

2005

Darko Vasić

Mjerenje debljine metalnog sloja (1-20mm) primjenom skokovitom pobudom izazvanih vrtložnih struja

2002