Članovi Laboratorija sudjelovali su na vježbi CyberEurope 2016 koja je održana 13. i 16. listopada 2016. godine pri čemu su pripreme za vježbu započele na proljeće 2016. godine.

Autor: Stjepan Groš
Popis obavijesti