Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Liljana Puškar, mag. ing.

    Mlađi istraživač, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski