Doktorske disertacije

  1. Hanić, Ana Modeliranje zasićenih sinkronih strojeva s površinskim trajnim magnetima primjenom konformnog preslikavanja i magnetskih ekvivalentnih krugova, 2017.

  2. Hanić, Zlatko Proračun stacionarnih stanja sinkronih strojeva primjenom strujno ovisnih funkcija ulančanih tokova, 2017.

  3. Kutija, Martina Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno zatvorenoj petlji. 2015.

  4. Mrčela, Ivan Kompenzacija mrtvoga vremena i napona vođenja tranzistora i dioda kod diodno pritegnutoga trorazinskoga izmjenjivača. 2015.

  5. Stipetić, Stjepan Optimiranje elektromagnetskoga proračuna serije sinkronih motora s trajnim magnetima. 2014.