Znanstvene publikacije

Od osnutka istraživačkog laboratorija LESUEP do danas, objavljeno je 30 znanstvenih radova u časopisima, 50 znanstvenih radova na konferencijama te su izrađene 4 doktorske disertacije.