Oprema

U laboratoriju se za potrebe znanstveno-istraživačkog i stručnog rada koristi široki raspon ispitne opreme, učinskih pretvarača te mjerne i akvizicijske opreme. Na postojećoj ispitnoj opremi je moguće provoditi mjerenja električnih veličina (napon, struja, snaga), neelektričnih veličina (temperatura, buka, vibracije, brzina vrtnje), zaštite električnih strojeva i pogona te provoditi ispitivanja algoritama upravljanja. Ispitivana oprema je napajana iz elektroničkih učinskih pretvarača, što omogućuje regulaciju napona, odnosno struje, ispitivane opreme unutar nazivnih granica pretvarača, odnosno ispitne opreme. Regulacijom struje i brzine vrtnje ispitivane opreme iz učinskih pretvarača moguće je provoditi ispitivanja za široki raspon radnih točaka. Mjerene veličine poput struje, napona, snage, temperature, itd., se prikupljaju i spremaju posredstvom mjerne i akvizicijske opreme. Snimane je veličine moguće spremiti za daljnju obradu i analizu. 

 

Ispitna oprema

 

Ispitno postolje

 

 • Najveća duljina ispitivanog stroja: Lmax = 1925 mm
 • Najveća širina ispitivanog stroja: ABmax = 980 mm
 • Najveća visina osovine ispitivanog stroja:             Hmax = 500 mm
 • Najveći moment u području konstantnog momenta: Mmax = 2400 Nm (do 1800 min-1)
 • Najveća snaga u području konstantne snage:           Pmax = 260 kW (od 1800 min-1 do 3500 min-1)
 • Mogućnost podešavanja visine osovine ispitnog stroja
 • Mogućnost podešavanja aksijalnog pomaka ispitivanog stroja

 

Opteretni stroj TEMA LPMR450 

 
 
 
 • Sinkroni motor s unutarnjim trajnim magnetima
 • Snaga:  450 kW
 • Napon: 400 V
 • Struja: 596 A
 • Brzina:  1800 min-1
 • Maks. brzina: 4000 min-1
 • Moment: 2389 Nm
 • Korisnost: 96,3 %
 • Hlađenje: vodom

 

KONČAR-GIM 8AZJ 450-04

 
 
 
 • Asinkroni motor
 • Snaga:  560 kW
 • Napon: 400 V
 • Struja: 967 A
 • Brzina:  1490 min-1
 • Moment: 3589 Nm
 • Korisnost: 96,1 %
 • Hlađenje: IC411

 

Učinski pretvarači

 

ABB ACS800-07-1540-5

 
 
 
 • Ulazni napon: 80 V - 500 V
 • Ulazna struja: 1596 A
 • Frekvencija ulaznog napona: 48 Hz - 63 Hz
 • Izlazna snaga: 1230 kVA
 • Izlazni napon: 0 V - 500 V
 • Izlazna struja: 700 A
 • Najveća frekvencija izlazne struje: 300 Hz
 • Sklopna frekvencija: 2 kHz
 • Struja kratkog spoja: 65 kA

 

Cognitio elektronika O4L-500 

 
 
 
 • Napon: 700 V
 • Struja: 1400 A
 • Najveća sklopna frekvencija: 10 kHz

 

Končar INEM - KonVERT AC/DC/AC pretvarač za vjetroagregate

 
 
 
 • Napon: 400 V
 • Struja: 750 A

 

Cognitio elektronika Open4Lab

 
 
 
 • Napon: 750 V
 • Struja: 100 A
 • Četiri faze
 • Otvorena platforma

 

Končar INEM trorazinski diodno pritegnuti izmjenjivač

 
 
 
 • Napon: 1200 V
 • Struja: 75 A
 • Otvorena platforma
 • Upravljanje kombinacijom KonVERT platforme i FPGA
 • Mjerenje faznih napona
 • Mjerenje faznih struja

 

Akvizicijska i mjerna oprema

 

Ispitni pult

 
 
 
 • Instrumenti za kontrolu temperature ispitivanog i opteretnog stroja
 • Izolacijski transformator za napajanje  računala i mjerne opreme
 • Tipkalo za isklapanje u nuždi

 

Dewesoft Sirius

 
 
 
 • Akvizicijski uređaj
 • Napon: 1000 V
 • Uzorkovanje: 1 MSPS
 • Tri kanala

 

LEM LF-1005S 

 
 
 
 • Strujna sonda
 • Struja: 1000 A RMS
 • Preciznost: 0,4 %
 • Vrijeme odziva: < 1 μs
 • di/dt: > 100 A/μs
 • Frekvencijski raspon: 150 kHz (- 1 dB)

 

SIMEX CMC-99

 
 
 
 • Mjerenje temperature
 • Osam ulaza za PT100
 • Osam ulaza za termoparove
 • LAN komunikacija s Dewesoft sustavom

 

HBM T40

 
 
 
 • Mjerač momenta 
 • Nazivni moment: 3589 Nm
 • Granični moment: 160%
 • Kočni moment: > 320 %
 • Preciznost: 0,05 %
 • Frekvencijski raspon: 6 kHz (- 3 dB)
 • HBM TIM40 modul s LAN komunikacijom prema Dewesoft sustavu

 

Spojka HBM ROBA−DS

 
 
 
 • Nazivni moment: 3000 Nm
 • Nazivna brzina vrtnje: 1500 min-1
 • Granični moment: 4800 Nm
 • Moment inercije: 0,0577 kgm2
 • Osna krutost: 850 N/mm
 • Radijalna krutost: 14855 N/mm
 • Torzijska krutost: 3490 Nm/rad

 

TEKTRONIX  MDO4034C  

 
 
 
 • Digitalni osciloskop
 • Frekvencija uzorkovanja: 2,5 GSPS
 • Vrijeme porasta signala: 1 ns
 • Širina propusnog pojasa: 350 Mhz
 • Četiri kanala