ELTRAC

NAZIV PROJEKTA

NAPREDNI ELEKTROMOTORNI POGONI ZA PRIMJENE U VUČI

VODITELJ PROJEKTA

Prof. dr. sc. Damir Žarko

NOSITELJ PROJEKTA

FERSveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

TRAJANJE

01/10/2014 – 30/09/2018

IZVOR FINANCIRANJA

HRZZ Hrvatska zaklada za znanost

INTERNETSKA STRANICA

http://eltrac.fer.hr/eltrac

SAŽETAK PROJEKTA

Razvoj učinkovitijih prijevoznih sredstava i smanjenje njihovog utjecaja na okoliš u okviru je energetske politike Europske unije. Elektrifikacija prijevoznih sredstava i poticanje sve većeg korištenja željeznica za prijevoza tereta su neki od ključnih elemenata za sveukupno povećanje energetske učinkovitosti u prometu i smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Projekt se bavi razvojem naprednih metoda projektiranja elektromotornih pogona koji se primjenjuju u električnoj vuči za prijevoz putnika i tereta. Tradicionalan pristup projektiranju elektromotornih pogona stavlja naglasak na neovisno projektiranje svake pojedinačne komponente pogona, ne uzimajući u obzir njihovu međusobnu interakciju i na taj način onemogućava ostvarivanje optimalnih performansi cijelog pogonskog sustava. U ovom projektu razvijaju se metode sinergijskog pristupa projektiranju pogona koje uzimaju u obzir karakteristike komponenata pogona (motori, pretvarači, transformatori), ali i njihov utjecaj na funkcioniranje pogona u cjelini.

GLAVNI CILJEVI

Krajnji cilj ovog projekta je unaprijediti metode projektiranja i razvoja elektromotornih pogona za vučna vozila primjenom sinergijskog pristupa u dizajniranja pojedinih komponenata i razvojem naprednih upravljačkih algoritama u svrhu maksimiziranja performansi i učinkovitosti te minimiziranja troškova eksploatacije vozila.

Specifični ciljevi su:

  1. Razvoj progamskih alata za računalom podržanao projektiranje elektromotornih pogona za primjenu u vuči korištenjem multifizikalnog pristupa uzimajući u obzir interakciju pojedinih komponenata i njihov utjecaj na sustav u cjelini
  2. Razvoj programskog okruženja za dinamičko simuliranje vučnog sustava  i njegovih performansi koji objedinjuje kompleksne nelinearne modele koponenata sustava s modelima upravljanja i dinamikom samog vozila
  3. Razvoj metode za određivanje temperature silicija u realnim pogonskim uvjetima, bez negativnih utjecaja na obilježja poluvodičkih sklopki, a u svrhu povećavanja pouzdanosti pretvarača za vuču
  4. Razvoj eksperimentalnih platformi (skalirani modeli učinskih pretvarača za primjenu u vuči) za eksperimentalno ispitivanje modulacijskih tehnika i upravljačkih algoritama i eksperimentalno utvrđivanje korisnosti pretvarača
  5. Razvoj i eksperimentalno ispitivanje upravljačkih sustava za elektromotorne pogonone baziranih na modelskom prediktivnom upravljanju koji će osigurati maskimalnu učinkovitost sustava tijekom cijelog voznog ciklusa vučnog vozila