Voditelj: Prof. dr. sc. Damir Žarko

 

Laboratorij je osnovan je 2012. godine kao sastavni dio Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu te okuplja istraživače iz područja projektiranja i ispitivanja električnih strojeva, upravljanja elektromotornim pogonima, projektiranja učinskih pretvarača, mjerenja električnih (napon, struja, snaga) i neelektričnih veličina (temperatura, buka, vibracije, brzina vrtnje) te zaštite električnih strojeva i pogona. Glavni ciljevi laboratorija su:

 • povećanja kvalitete znanstvenoistraživačkog rada na području električnih strojeva, pogona i učinske elektronike,

 • pomoć hrvatskoj industriji u razvoju novih proizvoda te održavanju globalne konkurentnosti,

 • bolja međunarodna prepoznatljivost i lakše povezivanje s partnerima u zemlji i inozemstvu.

Djelatnost

Glavne djelatnosti laboratorija su znanstveno-istraživački i stručni rad te obrazovanje na područjima električnih strojeva, učinske elektronike i reguliranih elektromotornih pogona.

Električni strojevi i elektromotorni pogoni imaju široku primjenu u raznim industrijskim postrojenjima te predstavljaju najveće potrošače električne energije na globalnoj razini. Oni su ujedno i glavni proizvođači električne energije u konvencionalnim elektranama i vjetroagregatima. Značajna je i njihova primjena u električnoj vuči (tramvaji, vlakovi, elektroautomobili). Suvremena industrijska postrojenja sve se više baziraju na reguliranim elektromotornim pogonima napajanima iz elektroničkih učinskih pretvarača kojima se uz primjenu naprednih algoritama upravljanja postižu značajne uštede energije i poboljšavaju mehaničke karakteristike pogona u odnosu na izravno napajanje iz energetske mreže.

Znanstveno-istraživački rad

 • Projektiranje, modeliranje i optimiranje električnih strojeva za različite namjene u industriji
 • Razvoj novih sustava za ispitivanje rotacijskih električnih strojeva i transformatora
 • Identifikacija parametara električnih strojeva za potrebe upravljanja
 • Napredne metode upravljanja pogonskih sustava
 • Poboljšanje energetske učinkovitosti pogonskih sustava
 • Industrijski komunikacijski protokoli u pogonskim sustavima
 • Razvoj metoda dijagnostike, monitoringa i zaštite električnih strojeva i pogona
 • Istraživanje jednofaznih i trofaznih pretvaračkih sustava za povezivanje obnovljivih izvora energije i napojne mreže
 • Razvoj elektrotoplinskih modela poluvodičkih komponenata za potrebe projektiranja elektroničkih učinskih pretvarača
 • Razvoj metoda on-line mjerenja radne temperature poluvodičkih komponenata u elektroničkim učinskim pretvaračima sa svrhom optimiranja rada učinskih pretvarača u složenim sustavima (npr. vlakovi)
 • Razvoj metoda za mjerenje akustičke snage i vibracija električnih strojeva

Stručni rad

 • Numerički elektromagnetski proračuni parametara i karakteristika električnih strojeva u raznim pogonskim stanjima
 • Nadzor i revizije projekata rotacijskih električnih strojeva i transformatora
 • Ispitivanje prototipova električnih strojeva
 • Ispitivanje prototipova aplikacija za pogonske sustave
 • Idejna rješenja za upravljanje i poboljšanje energetske učinkovitosti pogonskih sustava
 • Mjerenje buke i vibracija električnih strojeva
 • Mjerenje i poboljšavanje akustičke izolacije kućišta u koja se ugrađuju električni strojevi
 • Numeričko modeliranje buke električnih stojeva u kompleksnim sredinama
 • Ispitivanje uređaja za relejnu zaštitu sinkronih generatora, transformatora i motora

Obrazovanje