Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  Leo Vincelj, mag. ing.

  Poslijedoktorand, Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2017.
  Godina doktoriranja:
  2021.
  Na zavodu od:
  2018.