Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  izv. prof. dr. sc. Krešimir Seletković

  Vanjski suradnik, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail:

  Nastava

  Sveučilišni diplomski