Financijska agencija je vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Iako u državnom vlasništvu, Fina posluje isključivo na tržišnom principu. Uspješno surađujemo s bankama, Hrvatskom narodnom bankom, brojnim poslovnim sustavima i drugim subjektima poslovnog života. Tehnološki smo orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja, objedinjenih u Sektoru informatike. Radimo u svim informatičkim tehnološkim domenama, od mrežno-komunikacijskih tehnologija, centralnih i distribuiranih obradnih sustava do razvoja zahtjevnih aplikativnih rješenja koja u najvećoj mjeri stvaramo unutar vlastitih razvojnih timova.

Od drugih se razlikujemo po tome što koristimo različite napredne informatičke tehnologije i rješenja koji su u IT svijetu rijetko tako široko obuhvaćene i međusobno povezane na jednome mjestu. Naš IT čini više od 280 stručnjaka, koji su sudjelovali na strateški važnim projektima i servisima, poput Platnog prometa, REGOS-a, Registra zaposlenih u javnom sektoru, Centralnog obračuna plaća, Nacionalnog klirinškog sustava, e-Računa, e-Plaćanja, Prisilne naplate osnova za plaćanje, PKI servisa i e-Građana.

Fina raspisuje natječaj za stipendiranje studenata, uz mjesečni iznos stipendije od 3.000 kuna neto.

Na natječaj se može prijaviti redoviti student druge i treće godine preddiplomskog/stručnog studija odnosno redoviti student prve i druge godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu: smjer Računarstvo
 • Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu: smjer Informacijski i poslovni sustavi – novi, Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku: smjer Komunikacije i informatika, Računarstvo
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu: smjer Računarstvo, Elektronika i računalno inženjerstvo, Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu i Splitu: smjer Primijenjena matematika, Računarstvo i matematika
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu: smjer Informatika, Računarstvo
 • Sveučilište Sjever - Koprivnica: smjer Računarstvo i informatika
 • Sveučilište Zadar: smjer Informacijska tehnologija
 • Veleučilište u Bjelovaru: smjer Računarstvo
 • Veleučilište Virovitica: smjer Računarstvo
 • Veleučilište Požega: Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo
 • Međimursko veleučilište u Čakovcu: smjer Računarstvo
 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: smjer Menadžerska informatika
 • Veleučilište u Rijeci: smjer Informatika , Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima
 • Fakultet informatike u Puli: smjer Informatika
 • Ekonomski fakultet Split: smjer Informatički menadžment

Pravo na sudjelovanje na natječaju ima student koji:

 • je redovno upisan u akademskoj godini za koju se raspisuje Natječaj:

drugu i treću godinu preddiplomskog/stručnog studija,

prvu i drugu godinu diplomskog/specijalističkog studija,

 • je ukupan prethodni studij završio u roku od:

5 godina (za studente druge godine diplomskog/specijalističkog studija),

4 godine (za studente prve godine diplomskog/specijalističkog studija),

3 godine (za studente treće godine preddiplomskog/stručnog studija),

2 godine (za studente druge godine preddiplomskog/stručnog studija),

 • ima prosjek ocjena iznad 3,00
 • nije korisnik niti jedne druge stipendije kao pomoć za studij.

Što treba sadržavati prijava?

 • životopis
 • potvrdu o redovnom upisu za akademsku godinu 2022./2023.
 • prijepis ocjena (prosjek ocjena) tijekom dosadašnjeg studija
 • izjavu studenta da nije korisnik druge obvezujuće stipendije
 • potvrdu o visini dohotka i primitaka članova zajedničkog kućanstva (potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o prosječnom mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u razdoblju od 1.1. do 31.08.2022. godine)
 • potvrde o eventualnim postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju

Koje su obveze stipendista?

 • potpisivanje Ugovora o stipendiranju
 • redovno izvršavanje obveza na fakultetu
 • odabrani kandidat obvezuje se po završetku studija zasnovati radni odnos u Fini u trajanju od jedne godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju

Kako će se birati stipendisti?

 • kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete bit će uključeni u selekcijski postupak
  (testiranje i intervju s IT rukovoditeljima)

Što nudimo?

 • mjesečnu stipendiju u iznosu od 3,000 kn neto u trajanju od minimalno 12 mjeseci
 • mogućnost obavljanja studentske stručne prakse i izrade diplomskog rada
 • zapošljavanje po završetku studija (sukladno potrebama poslodavca) u dinamičnom i prijateljskom radnom okruženju, uz mogućnost usavršavanja i profesionalnog razvoja te suradnju s vrhunskim stručnjacima iz područja

Kako se prijaviti?

Vaše prijave s potrebnom dokumentacijom pošaljite do 24.10.2022. godine na mail adresu

stipendija@fina.hr. Iskoristi priliku za dobivanje novčane potpore i posla u Fini!

Autor: Ana Glavaš Damić
Popis obavijesti