Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  Kamran Sayrafian

  Vanjski suradnik, Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: