Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Josip Marić, mag. ing.

    Asistent, Zavod za telekomunikacije

      Josip Marić, mag. ing.

      Mlađi istraživač, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

      Nastava

      Sveučilišni preddiplomski

      Sveučilišni diplomski