Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi proširenja i dogradnje postojeće LAN mreže i pratećih elektrotehničkih instalacija.

Dokumentaciju o nabavi i više informacija potražite u nastavku obavijesti.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte branka.filipovic@fer.hr i jasna.hemen@fer.hr, zaključno do 29. svibnja 2017. godine.
Nastavno na navedeno, upućuju se gospodarski subjekti posebnu pozornost obratiti na ESPD obrazac te upute za popunjavanje istog.

Dokumentacija:

Autor: webmaster
Popis obavijesti