Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  Jasna Janković, mag. ing.

  Istraživač, Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije

  Publikacije u časopisima:

  Jasna Janković, Željko Ilić, and Gordan Šišul, “uRLLC Shadowing Estimation in eMBB-uRLLC Multiplexing for Geospatially Correlated PPP Channel”, IEEE Wireless Communications Letters, vol. 11, no. 11, pp. 2460-2464, November 2022, DOI: 10.1109/LWC.2022.3207374

  Jasna Janković, Željko Ilić, Alma Oračević, S. M. Ahsan Kazmi, and Rasheed Hussain, “Effects of Differentiated 5G Services on Computational and Radio Resource Allocation Performance”, IEEE Transactions on Network and Service Management, vol. 18, no. 2, pp. 2226-2241, June 2021,  DOI: 10.1109/TNSM.2021.3060865

  Poglavlje u knjizi:

  Jasna Janković, Željko Ilić, and Gordan Šišul, 5G Radio Access Network Slicing, Advances in Networks, Security and Communications: Reviews,  Volume 2, ed. Sergey Y. Yurish, Published by International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L., ISBN: 978-84-09-14510-2, pp. 85 – 102, 2019.

  Životopis

  Jasna Janković diplomirala je računarstvo 2018. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine zapošljava se na Zavodu za telekomunikacije FER-a na mjestu zavodskog suradnika gdje sudjeluje u nastavi kroz izvođenje laboratorijskih vježbi i na projektima suradnje s industrijom u području mobilnih mreža te primjene programski upravljanih mreža i virtualizacije mrežnih funkcija. Istovremeno se bavi znanstvenim istraživanjem kroz doktorski studij koji obuhvaća područje mobilnih mreža nove generacije te pružanje 5G usluga temeljeno na raslojavanju mreže. Sudjelovala je na nekolicini stručnih edukacija te znanstvenom usavršavanju kao gostujući istraživač na Sveučilištu Innopolis u Rusiji.

  Nastava

  Sveučilišni diplomski

  Kompetencije

  • Communications technology
   5G mobile communication Radio access networks Network slicing

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2018.
  Na zavodu od:
  2018.

  Izabrani projekti

  I. Istraživačko-razvojni projekti

  1. Istraživanje i razvoj jedinstvenog sustava za logističku i transportnu optimizaciju – Collaborative Elastic and Green Logistics – CEGLog, istraživačko-razvojni projekt, Europski fond za regionalni razvoj: Operativni program „Konkurentnost i kohezija‟, kolovoz 2020. – kolovoz 2023., Voditelj projekta (FER): doc.dr.sc. Vinko Lešić, Koordinator projekta: GDi d.o.o.

  2. Istraživanje i razvoj naprednog sustava za upravljanje pametnim elektroenergetskim i komunikacijskim mrežama – GDi Ensemble OperOSS, istraživačko-razvojni projekt, Europski fond za regionalni razvoj: Operativni program „Konkurentnost i kohezija‟, ožujak 2018. – ožujak 2021., Voditelj projekta (FER): doc.dr.sc. Željko Ilić, Koordinator projekta: GDi d.o.o.

  Projektne publikacije:

  • L. Šikić et al., "A Comparison of Application Layer Communication Protocols in IoT-enabled Smart Grid," 2020 International Symposium ELMAR, Zadar, Croatia, 2020, pp. 83-86, doi: 10.1109/ELMAR49956.2020.9219030.
  • J. Janković et al., "Empirical study: IoT-based microgrid," 2020 3rd International Colloquium on Intelligent Grid Metrology (SMAGRIMET), Cavtat, Dubrovnik, Croatia, 2020, pp. 1-6, doi: 10.23919/SMAGRIMET48809.2020.9264007.

   

  II. Stručne suradnje

  1. Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi za razvoj i implementaciju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture, projekt suradnje FER/E&Y (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i OIV (Odašiljači i veze d.o.o.), Zagreb, veljača 2023. –,Voditelj projekta: prof.dr.sc. Željko Ilić.

  2. Sustav daljinskog očitanja mjerila, projekt suradnje FER - Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb, prosinac 2022. – veljača 2023., Voditelji projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić i prof.dr.sc. Gordan Šišul. 

  3. Mobilne jezgrene mreže 4G/5G, projekt suradnje s TelTech d.o.o., Zagreb, rujan 2022. – lipanj 2023., Voditelji projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić i prof.dr.sc. Gordan Šišul. Tehnički koordinatori projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić i Jasna Janković, mag.ing.

  4. Tehnička analiza isporuke mobilne i fiksne govorne usluge putem govornih jezgrenih platformi implementiranih u oblaku (SDVoice), projekt suradnje s T-HT-om (T-Hrvatski Telekom d.d.), Zagreb, lipanj – listopad 2022., Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić.

  5. Procedure mjerenja kvalitete usluga u javnim pokretnim mrežama, projekt suradnje s HAKOM–om (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti), Zagreb, travanj – prosinac 2022., Voditelj projekta: prof.dr.sc. Gordan Šišul. 

  6. Komunikacijske mreže zasnovane na konceptima NFV/VNF i SDN, projekt suradnje s Combis d.o.o. Zagreb, siječanj – lipanj 2022., Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinator projekta: Jasna Janković, mag.ing.

  7. Digitalna transformacija Luke Ploče – smart port koncept, projekt suradnje s Markoja d.o.o., Zagreb, studeni 2021. – ožujak 2022., Voditelji projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić i prof.dr.sc. Gordan Šišul.

  8. Primjena SDN-a u nadzoru i upravljanju mrežom 2, projekt suradnje s Combis d.o.o. Zagreb, siječanj – lipanj 2021. , Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinator projekta: Jasna Janković, mag.ing.

  9. Analiza kvalitete usluge (QoSu mobilnoj mreži telekom operatora Tele2 d.o.o., projekt suradnje s Tele2 d.o.o., Zagreb, svibanj – prosinac 2020., Voditelj projekta: prof.dr.sc. Gordan Šišul, Tehnički koordinatori projekta: prof.dr.sc. Gordan Šišul i izv.prof.dr.sc. Željko Ilić

  10. Primjena SDN-a u nadzoru i upravljanju mrežom, projekt suradnje s Combis d.o.o., Zagreb, siječanj – lipanj 2020., Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinator projekta: Jasna Janković, mag.ing.

  11. Edukacija za djelatnike Tele2, Mobilne mreže (4G/5G),  20.–31. svibnja 2019., Predavači: prof.dr.sc. Gordan Šišul, izv.prof.dr.sc. Željko Ilić i Jasna Janković, mag.ing.

  12. SDN i programski jezik P4, projekt suradnje s Combis d.o.o., Zagreb, siječanj – lipanj  2019., Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinatori projekta: doc.dr.sc. Marin Šilić i Jasna Janković, mag.ing.