Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Jasna Janković, mag. ing.

  Zavodski suradnik, Zavod za telekomunikacije

  Poglavlje u knjizi:

  Jasna Janković, Željko Ilić, and Gordan Šišul, 5G Radio Access Network Slicing, Advances in Networks, Security and Communications: Reviews,  Volume 2, ed. Sergey Y. Yurish, Published by International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L., 2019, ISBN: 978-84-09-14510-2, pp. 85 – 102, 2019.

  Životopis

  Jasna Janković diplomirala je računarstvo 2018. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine ostaje na fakultetu, na Zavodu za telekomunikacije, kao zavodski suradnik na EFRR projektu Istraživanje i razvoj naprednog sustava za upravljanje pametnim elektroenergetskim i komunikacijskim mrežama – GDi Ensemble OperOSS. Paralelno upisuje doktorski studij na kojem su joj područje istraživanja 5G mobilne mreže i mrežno raslojavanje. 

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Kompetencije

  • Communications technology
   5G mobile communication Radio access networks Network slicing

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2018.
  Na zavodu od:
  2018.

  Izabrani projekti

  I. Istraživačko-razvojni projekti

  1. Istraživanje i razvoj naprednog sustava za upravljanje pametnim elektroenergetskim i komunikacijskim mrežama – GDi Ensemble OperOSS, istraživačko-razvojni projekt, Europski fond za regionalni razvoj: Operativni program „Konkurentnost i kohezija‟ 2014. – 2020., ožujak 2018. – ožujak 2021., Voditelj projekta (FER): doc.dr.sc. Željko Ilić, Koordinator projekta: GDi d.o.o.

  Projektne publikacije:

  • L. Šikić et al., "A Comparison of Application Layer Communication Protocols in IoT-enabled Smart Grid," International Symposium ELMAR, Zadar, Croatia, Sep. 2020, pp. 1-4, prihvaćen za objavu
  • J. Janković et al., "Empirical study: IoT-based microgrid," SMAGRIMET - International Colloquium on Intelligent Grid Metrology, Dubrovnik, Croatia, Oct. 2020, pp. 1-6, prihvaćen za objavu

   

  II. Stručne suradnje

  1. Analiza kvalitete usluge (QoSu mobilnoj mreži telekom operatora Tele2 d.o.o., projekt suradnje s Tele2 d.o.o., Zagreb, svibanj 2020. –  , Voditelj projekta: prof.dr.sc. Gordan Šišul, Tehnički koordinatori projekta: prof.dr.sc. Gordan Šišul i izv.prof.dr.sc. Željko Ilić

  2. Primjena SDN-a u nadzoru i upravljanju mrežom, projekt suradnje s Combis d.o.o., Zagreb, siječanj – lipanj 2020., Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinator projekta: Jasna Janković, mag.ing.

  3. Edukacija za djelatnike Tele2, Mobilne mreže (4G/5G),  20.–31. svibnja 2019., Predavači: prof.dr.sc. Gordan Šišul, izv.prof.dr.sc. Željko Ilić i Jasna Janković, mag.ing.

  4. SDN i programski jezik P4, projekt suradnje s Combis d.o.o., Zagreb, siječanj – lipanj  2019., Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Ilić; Tehnički koordinatori projekta: doc.dr.sc. Marin Šilić i Jasna Janković, mag.ing.

  Napomena: SDN – Software Defined Networking