Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  nasl. doc. dr. sc. Ivica Gavranić

  Vanjski suradnik, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Elektromotorni pogoni u "Ex" izvedbi

  Gavranić, Ivica
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
  10. Međunarodna Ex Tribina

  Ispitivanje i potvrđivanje Ex"d" i Ex"e" elektromotora

  Gavranić, Ivica
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
  11. Dani inženjera elektrotehnike

  Protueksplozijska zaštita, stručna i moralna odgovornost

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  10. Dani inženjera elektrotehnike

  INDUCTION MOTOR ROTOR CAGE FAULTS AS IGNITION SOURCES OF EXPLOSIVE ATMOSPHERE - RESEARCH ON HEATING

  Gavranić, Ivica ; Vražić, Mario ; Sumina , Damir
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku

  Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u Ex-prostorima

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  9. Međunarodna Ex Tribina

  Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u Ex-prostorima

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi, 2016.
  Ex-Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Regulirani elektromotorni pogoni u protueksplozijski zaštićenoj izvedbi

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
  9. Dani inženjera elektrotehnike

  Nadzor Ex-opreme i instalacija kod održavanja

  Gavranić, Ivica ; Đerek, Stipo
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
  SIQ - Mednarodni seminar o protieksplozijski zaščiti

  PRIRUČNIK: Protueksplozijska zaštita kod projektiranja za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  , 2016.

  Procjena rizika - budućnost protueksplozijske zaštite

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  8. Dani inženjera elektrotehnike

  New Approach in Electrical Drives at Risk of Explosive Atmospheres

  Gavranić, Ivica ; Sumina, Damir ; Vražić, Mario
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE

  Akreditacija Tehničkog sektora Ex-Agencije prema HRN EN ISO/IEC 17020:2012

  Gavranić, Ivica
  Drugi radovi u časopisima, 2014.
  Ex-Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Dijagnostika i održavanje kao alati procjene rizika u postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2014.
  Dani inženjera elektrotehnike (7 ; 2014)

  PRIRUČNIK Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom - Klasifikacija i električne instalacije u Ex-prostorima

  Gavranić, Ivica ; Deškin, Josip ; Kelava, Marino ; Mlinac, Tomislav ; Suličić, Dinko
  , 2013.

  Hrvatska u Europskoj Uniji – europske Direktive i protueksplozijska zaštita

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  27. Međunarodno savjetovanje P&P 2013

  Europska i Hrvatska regulativa iz područja protueksplozijske zaštite

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  6. Dani inženjera elektrotehnike

  Suvremena i cjelovita protueksplozijska zaštita u Republici Hrvatskoj

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  Ex-tribina s međunarodnim učešćem, Tuzla 2012

  Europska i hrvatska regulativa za postrojenja ugrožena eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  24. Međunarodni simpozij EIS 2012

  Implementacija europske Direktive 1999/92/EC (ATEX 137) u zakonodavstvo Republike Hrvatske

  Gavranić, Ivica ; Đerek, Stipo
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
  Međunarodna “Ex” Tribina 2011.

  Analiza tehnoloških rizika u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini

  Procjena rizika primjene elektromotornih pogona u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Doktorske disertacije, 2010.

  Posebni instalacijski zahtjevi za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom u svjetlu novog uzdanja HRN EN 60079-14:2009

  Rac, Darko ; Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  19. Međunarodni simpozij P&P 2009

  PRIMJENA ELEKTROMOTORA U EKSPLOZIVNOJ ATMOSFERI - EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA RIZIKA PALJENJA

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
  SIGURNOST

  Practical experience with inspection in plants at risk of explosive atmospheres

  Kelava, Marino ; Gavranić, Ivica ; Deškin, Josip
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  Petroleum and Chemical Industry Conference Europe - Electrical and Instrumentation Applications

  Ujednačena hrvatska i europska regulativa za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  Savjetovanje: Zaštita na radu u graditeljstvu

  Explosion Protected Electrical Drives — Risk Assessment and Technical Diagnostics

  Gavranić, Ivica ; Ban, Drago ; Žarko, Damir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  International Power Electronics and Motion Control Conference (13 ; 2008)

  Metodologija procjene rizika u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Electrical Drives for Explosive Atmospheres : Motor Selection and Risk Assesment

  Gavranić, Ivica ; Ban, Drago ; Žarko, Damir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  International Conference Electrical Drives and Power Electronics (16 ; 2007)

  Posebitosti električnih instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
  13. Međunarodni simpozij PEIPP 2006

  Procjena rizika postrojenja

  Gavranić, Ivica ; Fišter, Jadranko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
  6. Savjetovanje Ex 2005

  Ispitivanje i održavanje protueksplozijski zaštićenih EMP-a starijih postrojenja

  Gavranić, Ivica
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
  6. Savjetovanje Ex 2005

  Elektromotorni pogoni starih postrojenja

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
  Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Suzbijanje i ograničavanje učinaka eksplozije

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi, 2003.
  Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Dijagnostika protueksplozijski zaštićenih asinkronih elektromotora

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
  S-Bilten

  DIJAGNOSTIKA PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIH ELEKTROMOTORNIH POGONA

  Gavranić, Ivica
  Magistarski radovi, 2002.

  ELEKTRIČNI UREĐAJI U PROTUEKSPLOZIJSI ZAŠTIĆENOJ IZVEDBI I ZONE VODIKA GENERATORA U TERMOELEKTRANAMA

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2001.
  5.Savjetovanje HK CIGRE

  SELV i PELV strujni krugovi električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozijom

  Dujmić, Mirko ; Gavranić, Ivica
  Stručni radovi, 2000.
  S-Bilten

  Protueksplozijska zaštita platformi za bušenje i proizvodnju nafte i plina

  Gavranić, Ivica ; Dujmić, Mirko
  Stručni radovi, 1999.
  S-Bilten

  Osvrt na europsku normu EN 60204-1 u odnosu na eksplozijski ugrožene prostore

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi, 1997.
  S-Bilten

  Tehnički nadzor za benzinske postaje

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi, 1997.
  S-Bilten

  Suvremene električke zaštite elektromotornog pogona u eksplozijski ugroženom ozračju

  Gavranić, Ivica
  Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 1996.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski