Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  nasl. doc. dr. sc. Ivica Gavranić

  Vanjski suradnik, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Development of a Reference Device for the Calibration of Optical One-Shot Time-Interval Measurements

  Kuhinek, Dalibor ; Bratko, Tomislav ; Vukošić, Hrvoje ; Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2023.
  Electronics

  Integrirani sustav nadzora i održavanja postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2021.
  13. dani inženjera elektrotehnike

  Elektromotorni pogoni u "Ex" izvedbi

  Gavranić, Ivica
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
  10. međunarodna Ex Tribina

  Ispitivanje i potvrđivanje Ex"d" i Ex"e" elektromotora

  Gavranić, Ivica
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
  11. dani inženjera elektrotehnike

  Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u Ex-prostorima

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  9. Međunarodna Ex Tribina

  Protueksplozijska zaštita, stručna i moralna odgovornost

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  10. Dani inženjera elektrotehnike

  INDUCTION MOTOR ROTOR CAGE FAULTS AS IGNITION SOURCES OF EXPLOSIVE ATMOSPHERE - RESEARCH ON HEATING

  Gavranić, Ivica ; Vražić, Mario ; Sumina , Damir
  Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
  Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku

  PRIRUČNIK: Protueksplozijska zaštita kod projektiranja za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  , 2016.

  Nadzor Ex-opreme i instalacija kod održavanja

  Gavranić, Ivica ; Đerek, Stipo
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
  SIQ - Mednarodni seminar o protieksplozijski zaščiti

  Regulirani elektromotorni pogoni u protueksplozijski zaštićenoj izvedbi

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
  9. Dani inženjera elektrotehnike

  Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u Ex-prostorima

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi, 2016.
  Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Procjena rizika - budućnost protueksplozijske zaštite

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  8. Dani inženjera elektrotehnike

  New Approach in Electrical Drives at Risk of Explosive Atmospheres

  Gavranić, Ivica ; Sumina, Damir ; Vražić, Mario
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
  18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE

  Dijagnostika i održavanje kao alati procjene rizika u postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2014.
  Dani inženjera elektrotehnike (7 ; 2014)

  Akreditacija Tehničkog sektora Ex-Agencije prema HRN EN ISO/IEC 17020:2012

  Gavranić, Ivica
  Drugi radovi u časopisima, 2014.
  Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Europska i Hrvatska regulativa iz područja protueksplozijske zaštite

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  6. Dani inženjera elektrotehnike

  Hrvatska u Europskoj Uniji – europske Direktive i protueksplozijska zaštita

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  27. Međunarodno savjetovanje P&P 2013

  PRIRUČNIK Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom - Klasifikacija i električne instalacije u Ex-prostorima

  Gavranić, Ivica ; Deškin, Josip ; Kelava, Marino ; Mlinac, Tomislav ; Suličić, Dinko
  , 2013.

  Europska i hrvatska regulativa za postrojenja ugrožena eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  24. Međunarodni simpozij EIS 2012

  Suvremena i cjelovita protueksplozijska zaštita u Republici Hrvatskoj

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
  Ex-tribina s međunarodnim učešćem, Tuzla 2012

  Implementacija europske Direktive 1999/92/EC (ATEX 137) u zakonodavstvo Republike Hrvatske

  Gavranić, Ivica ; Đerek, Stipo
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
  Međunarodna “Ex” Tribina 2011.

  Procjena rizika primjene elektromotornih pogona u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Doktorske disertacije, 2010.

  Analiza tehnoloških rizika u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
  Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini

  PRIMJENA ELEKTROMOTORA U EKSPLOZIVNOJ ATMOSFERI - EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA RIZIKA PALJENJA

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
  SIGURNOST

  Posebni instalacijski zahtjevi za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom u svjetlu novog uzdanja HRN EN 60079-14:2009

  Rac, Darko ; Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  19. Međunarodni simpozij P&P 2009

  Ujednačena hrvatska i europska regulativa za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  Savjetovanje: Zaštita na radu u graditeljstvu

  Practical experience with inspection in plants at risk of explosive atmospheres

  Kelava, Marino ; Gavranić, Ivica ; Deškin, Josip
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  Petroleum and Chemical Industry Conference Europe - Electrical and Instrumentation Applications

  Explosion Protected Electrical Drives — Risk Assessment and Technical Diagnostics

  Gavranić, Ivica ; Ban, Drago ; Žarko, Damir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  International Power Electronics and Motion Control Conference (13 ; 2008)

  Metodologija procjene rizika u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
  Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Electrical Drives for Explosive Atmospheres : Motor Selection and Risk Assesment

  Gavranić, Ivica ; Ban, Drago ; Žarko, Damir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  International Conference Electrical Drives and Power Electronics (16 ; 2007)

  Posebitosti električnih instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

  Gavranić, Ivica
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
  13. Međunarodni simpozij PEIPP 2006

  Ispitivanje i održavanje protueksplozijski zaštićenih EMP-a starijih postrojenja

  Gavranić, Ivica
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
  6. Savjetovanje Ex 2005

  Procjena rizika postrojenja

  Gavranić, Ivica ; Fišter, Jadranko
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
  6. Savjetovanje Ex 2005

  Elektromotorni pogoni starih postrojenja

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
  Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  Suzbijanje i ograničavanje učinaka eksplozije

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi, 2003.
  Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

  DIJAGNOSTIKA PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIH ELEKTROMOTORNIH POGONA

  Gavranić, Ivica
  Magistarski radovi, 2002.

  Dijagnostika protueksplozijski zaštićenih asinkronih elektromotora

  Gavranić, Ivica
  Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
  Bilten S-Komisije

  ELEKTRIČNI UREĐAJI U PROTUEKSPLOZIJSI ZAŠTIĆENOJ IZVEDBI I ZONE VODIKA GENERATORA U TERMOELEKTRANAMA

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2001.
  5.Savjetovanje HK CIGRE

  SELV i PELV strujni krugovi električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozijom

  Dujmić, Mirko ; Gavranić, Ivica
  Stručni radovi, 2000.
  Bilten S-Komisije

  Protueksplozijska zaštita platformi za bušenje i proizvodnju nafte i plina

  Gavranić, Ivica ; Dujmić, Mirko
  Stručni radovi, 1999.
  Bilten S-Komisije

  Tehnički nadzor za benzinske postaje

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi, 1997.
  Bilten S-Komisije

  Osvrt na europsku normu EN 60204-1 u odnosu na eksplozijski ugrožene prostore

  Gavranić, Ivica
  Stručni radovi, 1997.
  Bilten S-Komisije

  Suvremene električke zaštite elektromotornog pogona u eksplozijski ugroženom ozračju

  Gavranić, Ivica
  Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 1996.

  Nastava