Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  nasl. doc. dr. sc. Ivica Gavranić

  Vanjski suradnik, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

    Znanstveni radovi u drugim časopisima
   

  1. Gavranić, Ivica; Vražić, Mario; Sumina, Damir.
  INDUCTION MOTOR ROTOR CAGE FAULTS AS IGNITION SOURCES OF EXPLOSIVE ATMOSPHERE - RESEARCH ON HEATING. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 24 (2017) , 4; 1025-1031 (članak, znanstveni).

  2. Gavranić, Ivica.
  Analiza tehnoloških rizika u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. // Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini. 52 (2010) ; 25-34 (pregledni rad, znanstveni).

  3. Gavranić, Ivica.
  PRIMJENA ELEKTROMOTORA U EKSPLOZIVNOJ ATMOSFERI - EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA RIZIKA PALJENJA. // SIGURNOST. 51 (2009) ; 207-214 (prethodno priopćenje, znanstveni).

  4. Gavranić, Ivica.
  Metodologija procjene rizika u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. // bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. 35 (2007) , 1; 24-37 (članak, znanstveni).

  5. Gavranić, Ivica.
  Elektromotorni pogoni starih postrojenja. // Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. 32(2004) 1-2 (2004) ; 55-63 (članak, znanstveni).

  6. Gavranić, Ivica.
  Dijagnostika protueksplozijski zaštićenih asinkronih elektromotora. // S-Bilten. 30(2002) 1-2 (2002) ; 55-63 (članak, znanstveni).
   
    Ostali radovi u drugim časopisima
   

  1. Gavranić, Ivica.
  Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u Ex-prostorima. // Ex-Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. 44(2016) (2016) , 1-2(2016); III b1-III b6 (članak, stručni).

  2. Gavranić, Ivica.
  Akreditacija Tehničkog sektora Ex-Agencije prema HRN EN ISO/IEC 17020:2012. // Ex-Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. 42(2014) 1-2 (2014) ; a1-a5 (članak, ostalo).

  3. Gavranić, Ivica.
  Suzbijanje i ograničavanje učinaka eksplozije. // Bilten Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. 31(2003) 1-2 (2003) ; 71-74 (članak, stručni).

  4. Dujmić, Mirko; Gavranić, Ivica.
  SELV i PELV strujni krugovi električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozijom. // S-Bilten. 28(2000) 1-2 (2000) ; 73-79 (članak, stručni).

  5. Gavranić, Ivica; Dujmić, Mirko.
  Protueksplozijska zaštita platformi za bušenje i proizvodnju nafte i plina. // S-Bilten. 27(1999) 1-2 (1999) ; 69-79 (članak, stručni).

  6. Gavranić, Ivica.
  Tehnički nadzor za benzinske postaje. // S-Bilten. 26(1997) 1-2 (1997) ; 51-58 (članak, stručni).

  7. Gavranić, Ivica.
  Osvrt na europsku normu EN 60204-1 u odnosu na eksplozijski ugrožene prostore. // S-Bilten. 26(1997) 1-2 (1997) ; 19-23 (članak, stručni).
   
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
   

  1. Gavranić, Ivica; Sumina, Damir; Vražić, Mario.
  New Approach in Electrical Drives at Risk of Explosive Atmospheres // Proceedings of the 18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2015.
  Tatranska Lomnica, Slovačka, 2015. 142-147 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  2. Gavranić, Ivica.
  Suvremena i cjelovita protueksplozijska zaštita u Republici Hrvatskoj // Zbornik radova - Glasilo Rudarsko-geološko- Građevinskog Fakulteta / Adilović, Abduselam (ur.).
  Tuzla : Rudarsko-geološko-Građevinski Fakultet Tuzla, 2012. 159-166 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  3. Gavranić, Ivica; Ban, Drago; Žarko, Damir.
  Explosion Protected Electrical Drives — Risk Assessment and Technical Diagnostics // 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : proceedings / Zawirski, Krzysztof (ur.).
  Poznan : Research Publishing Services, 2008. 833-840 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  4. Kelava, Marino; Gavranić, Ivica; Deškin, Josip.
  Practical experience with inspection in plants at risk of explosive atmospheres // Petroleum and Chemical Industry Conference Europe - Electrical and Instrumentation Applications, 2008. PCIC Europe, 5th.
  2008. 1-9 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  5. Gavranić, Ivica; Ban, Drago; Žarko, Damir.
  Electrical Drives for Explosive Atmospheres : Motor Selection and Risk Assesment // Proceedings of the 16th International Conference Electrical Drives and Power Electronics / Fedak, Viliam (ur.).
  Košice : TULIP, 2007. 1-7 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
   

  1. Gavranić, Ivica.
  Protueksplozijska zaštita, stručna i moralna odgovornost // Zbornik radova, 10. Dani inženjera elektrotehnike / Željko Mtić (ur.).
  Zagreb : HKIE, 2017. 73-84 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

  2. Gavranić, Ivica.
  Regulirani elektromotorni pogoni u protueksplozijski zaštićenoj izvedbi // Zbornik radova, 9. Dani inženjera elektrotehnike / Željko Matić (ur.).
  Zagreb : HKIE, 2016. 369-380 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

  3. Gavranić, Ivica.
  Procjena rizika - budućnost protueksplozijske zaštite // Zbornik radova, 8. Dani inženjera elektrotehnike.
  Zagreb : HKIE, 2015. 268-277 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

  4. Gavranić, Ivica.
  Dijagnostika i održavanje kao alati procjene rizika u postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom // 7. Dani inženjera elektrotehnike : zbornik radova.
  Zagreb : HKIE, 2014. 215-226 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

  5. Gavranić, Ivica.
  Europska i Hrvatska regulativa iz područja protueksplozijske zaštite // Zbornik radova, 6. Dani inženjera elektrotehnike.
  Zagreb : HKIE, 2013. 125-137 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

  6. Gavranić, Ivica.
  Hrvatska u Europskoj Uniji – europske Direktive i protueksplozijska zaštita // Zbornik radova, 27. Međunarodno savjetovanje P&P 2013.
  Zagreb : EDZ, 2013. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

  7. Gavranić, Ivica.
  Europska i hrvatska regulativa za postrojenja ugrožena eksplozivnom atmosferom // Zbornik radova 24. međunarodnog simpozija EIS 2012.
  Zagreb : EDZ, 2012. 23-30 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

  8. Rac, Darko; Gavranić, Ivica.
  Posebni instalacijski zahtjevi za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom u svjetlu novog uzdanja HRN EN 60079-14:2009 // Zbornik radova 19. međunarodnog simpozija P&P 2009.
  Zagreb : EDZ, 2009. 166-171 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

  9. Gavranić, Ivica.
  ELEKTRIČNI UREĐAJI U PROTUEKSPLOZIJSI ZAŠTIĆENOJ IZVEDBI I ZONE VODIKA GENERATORA U TERMOELEKTRANAMA // Zbornik radova 5. Savjetovanja HK CIGRE / Cvetkovic, Zorko (ur.).
  Zagreb : HK CIGRE, 2001. 101-111 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
   
    Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
   

  1. Gavranić, Ivica.
  Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u Ex-prostorima // Zbornik radova - 9. Međunarodna Ex Tribina.
  Novi Sad - Iriški venac : Institut za preventivu, Novi Sad, 2017. 63-68 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

  2. Gavranić, Ivica.
  Ujednačena hrvatska i europska regulativa za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom // Zbornik radova sa savjetovanja Zaštita na radu u graditeljstvu.
  Zagreb : Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, 2008. 41-48 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
   
    Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
   

  1. Gavranić, Ivica.
  Elektromotorni pogoni u "Ex" izvedbi // Zbornik radova - 10. Međunarodna Ex Tribina, Institut za preventivu, Novi Sad / Kamberović, Milan ; Cinkler, Julije (ur.).
  Novi Sad : Institut za preventivu, Novi Sad, 2019. 71-76 (predavanje,ppt prezentacija,stručni).

  2. Gavranić, Ivica.
  Ispitivanje i potvrđivanje Ex"d" i Ex"e" elektromotora // .
  (predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

  3. Gavranić, Ivica; Đerek, Stipo.
  Nadzor Ex-opreme i instalacija kod održavanja // Mednarodni seminar o protieksplozijski zaščiti / Kramar, Zdravko (ur.).
  Ljubljana : SIQ, 2016. 48-54 (pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

  4. Gavranić, Ivica; Đerek, Stipo.
  Implementacija europske Direktive 1999/92/EC (ATEX 137) u zakonodavstvo Republike Hrvatske // .
  (predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

  5. Gavranić, Ivica.
  Posebitosti električnih instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom // Zbornik radova 13. međunarodni simpozij PEIPP 2006.
  Zagreb : EDZ, 2006. (predavanje,ppt prezentacija,stručni).

  6. Gavranić, Ivica.
  Ispitivanje i održavanje protueksplozijski zaštićenih EMP-a starijih postrojenja // Zbornik radova 6. međunarodno savjetovanje Ex 2005.
  Zagreb : Ex-Agencija, 2005. 37-41 (predavanje,ppt prezentacija,stručni).

  7. Gavranić, Ivica; Fišter, Jadranko.
  Procjena rizika postrojenja // Zbornik radova 6. međunarodno savjetovanje Ex 2005.
  Zagreb : Ex-Agencija, 2005. 93-96 (predavanje,ppt prezentacija,stručni).
   
    Disertacije
   

  1. Gavranić, Ivica.
  Procjena rizika primjene elektromotornih pogona u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom / doktorska disertacija.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, 26. ožujka 2010. 2010., 149 str. Voditelj: Ban, Drago.
   
    Magistarski radovi
   

  1. Gavranić, Ivica.
  DIJAGNOSTIKA PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIH ELEKTROMOTORNIH POGONA / magistarski rad.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 01.10. 2002., 114 str. Voditelj: Ban, Drago.
   
    Diplomski radovi
   

  1. Gavranić, Ivica.
  Suvremene električke zaštite elektromotornog pogona u eksplozijski ugroženom ozračju / diplomski rad.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 26.06. 1996, 72 str. Voditelj: Ban, Drago.
   
    Druge vrste radova
   

  1. Gavranić, Ivica.
  PRIRUČNIK: Protueksplozijska zaštita kod projektiranja za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, 2016. (priručnik).

  2. Gavranić, Ivica; Deškin, Josip; Kelava, Marino; Mlinac, Tomislav; Suličić, Dinko.
  PRIRUČNIK Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom - Klasifikacija i električne instalacije u Ex-prostorima, 2013. (priručnik).
   

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski