Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Ivana Pavlić, mag. ing.

  Asistent, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2017.
  Na zavodu od:
  2017.