Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  Ivan Mikulić, univ. bacc. ing

  Istraživač, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: