Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Ivan Kovačević, mag. ing.

  Mlađi istraživač, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

  1. Kovačević, Ivan; Mekterović, Igor.
  Novel BI data architectures // Proceedings of the International Convention MIPRO 2018 / Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2018. 1191-1196. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  2. Kovačević, Ivan; Mekterović, Igor.
  Alternative Business Intelligence Engines // Proceedings of 40th Jubilee International Convention MIPRO 2017 / Petar Biljanović (ur.). Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2017. 1617-1622 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2017.