Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  prof. dr. sc. Ivan Ivanšić

  U mirovini, Zavod za primijenjenu matematiku

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: