Istraživanje

FER je jedna od vodećih istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj pri čemu po broju ugovorenih projekata s Europskom komisijom i po povlačenju financijskih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova dominira ne samo u okviru Sveučilišta u Zagrebu nego i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Svoju nastavno-istraživačko-inovacijsku platformu potvrđuje jakom suradnjom s nizom prestižnih svjetskih sveučilišta i istraživačkih instituta, ponajprije kroz istraživačke projekte.

Naši istraživači

Preko tristo istraživača svakodnevno radi na brojnim istraživačkim problemima, na domaćim i stranim istraživačkim projektima.

Projekti

Na FER-u se provodi veliki broj međunarodnih i domaćih istraživačkih projekata koji su usklađeni sa Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

 

Istraživački centri

Naša istraživanja dovode do formiranja istraživačkih grupa koje okupljaju vrhunske znanstvenike u području u kojem djelujemo.

Istraživački laboratoriji

Radi strukturiranja i bržeg razvoja istraživačke djelatnosti i obrazovanja, osnovali smo brojne istraživačke laboratorije.

 

 

Potpora istraživačima

Kvalitetu istraživanja podižemo programima za poticanje istraživanja i inovacija te osiguravanjem pristupa elektroničkim bazama znanstvenih i stručnih članaka.

Inovacijski centar

Inovacijski centar "Nikola Tesla" (ICENT) neprofitna je ustanova u vlasništvu FER-a koja uključuje niz razvojno-istraživačkih instituta fokusiranih na područja ključna za razvoj hrvatskoga gospodarstva.

Izdavačka djelatnost

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ima dugogodišnju tradiciju izdavanja nastavne, stručne, istraživačke i  znanstveno-nastavne literature.

 

Strategija istraživanja

Strateški se usmjeravamo društvenim izazovima prepoznatim u europskim strateškim dokumentima koji su i u interesu gospodarskoga i uslužnoga sektora Hrvatske.

Doktorski studij

Naš doktorski studij jedan je od tri doktorska studija Sveučilišta u Zagrebu kojem je Agencija za znanost i visoko obrazovanje dodijelila oznaku visoke kvalitete.

Nagrade i priznanja

Naši istraživači za svoja su postignuća nagrađivani brojnim nagradama u zemlji i inozemstvu.