Projekti Hrvatske zaklade za znanost

U posljednje dvije godine FER je na natječajima za istraživačke i uspostavne istraživačke projekte Hrvatske zaklade za znanost dobio financiranje za ukupno 33 projekata, što predstavlja gotovo 60 % ukupnog broja financiranih projekata iz tehničkog područja.

Istraživački projekti

Program Istraživački projekti razvijen je s ciljem podržavanja istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom, a čiji su voditelji znanstveno prepoznatljivi po dosadašnjim postignućima te mentorskim sposobnostima.

Više...

2014
 • Tekstilne antene za pametno okruženje, voditelj: prof. dr. sc. Davor Bonefačić
 • Dijagnostika autizma s robotskim evaluatorom, voditelj: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
 • Fleksibilna energetska čvorišta u nisko ugljičnim naprednim elektroenergetskim mrežama, voditelj: prof. dr. sc. Igor Kuzle
 • Komunikacije usmjerene čovjeku u pametnim mrežama, voditelj: prof. dr. sc. Maja Matijašević
 • 3D sustav za mjerenje oblika trupa tijela, voditelj: doc. dr. sc. Tomislav Pribanić
 • Zaštita privatnosti deidentifikacijom u nadzornim sustavima, voditelj: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
 • Poluvodički elementi visokih performansi za primjene u sklopovima za bežične komunikacije i optičke detektore, voditelj: izv. prof. dr. sc. Tomislav Suligoj
 • Detekcija objekata više razreda za pametna vozila i sigurnije ceste, voditelj: izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić
 • Održivi optički komunikacijski i senzorski sustavi zasnovani na rezonatoru s produženom rezonantnom šupljinom , voditelj: prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
 • Numeričko modeliranje složenih elektromagnetskih pojava u transformatorima, voditelj: prof. dr. sc. Željko Štih
 • Razvoj naprednih visokonaponskih sustava primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, voditelj: prof. dr. sc. Ivo Uglešić
 • Napredni elektromotorni pogoni za primjene u vuči, voditelj: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko
   
2015
 • Napredna metodologija projektiranja prekidačkih istosmjernih pretvornika , voditelj: prof. dr. sc. Adrijan Barić
 • Heuristička optimizacija u kriptologiji, voditelj: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović
 • Mjeriteljska infrastruktura za pametne mreže, voditelj: prof. dr. sc. Roman Malarić
 • Stanica za zamjenu baterija električnih vozila , voditelj: doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić
 • Iznad Nyquistove granice, voditelj: prof. dr. sc. Damir Seršić
 • Sustav predlaganja u arhitekturi zasnovanoj na uslugama, voditelj: prof. dr. sc. Siniša Srbljić

Uspostavni istraživački projekti

Program je razvijen kako bi se osigurala brža uspostava samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika. Najuspješnije vrednovani znanstvenici dobiti će mogućnost uspostavljanja vlastitih istraživačkih skupina koje se bave međunarodno kompetitivnim problematikama na javnim hrvatskim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima.

Više...

2014
 • Otvaranje obrazovanja kroz učenje unutar i izvan škola i kolaboraciju na mobilnim tablet računalima, voditelj: doc. dr. sc. Ivica Botički
 • Metode deindentifikacije za meke i ne-biometrijske identifikatore , voditelj: doc. dr. sc. Tomislav Hrkać
 • Ultrazvučni sustav za određivanje parametara kompleksnih materijala u nelinearnim uvjetima rada, voditelj: doc. dr. sc. Antonio Petošić
 • Upravljanje povjerenjem i koordinacija interakcija u pametnim mrežama ljudi, strojeva i organizacija, voditelj: doc. dr. sc. Vedran Podobnik
 • Razvoj naprednih energetski učinkovitih struktura upravljannja generatorom sa stalnim magnetima bez mjernog člana, voditelj: doc. dr. sc. Damir Sumina
 • Algoritmi za analizu slijeda genoma, voditelj: doc. dr. sc. Mile Šikić
 • Hijerarhijska konsolidacija velikih potrošača temeljena na upravljanju za integraciju u napredne mreže, voditelj: Izv. prof. dr. sc. Mario Vašak
 • Razvoj paketa računalskih programa za naprednu analizu štitova od gama i neutronskog zračenja, voditelj: doc. dr. sc. Krešimir Trontl
 • Matematička analiza multifizikalnih problema koji uključuju tanke i kompozitne strukture i fluide , voditelj: doc. dr. sc. Igor Velčić
   
2015
 • Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini, voditelj: dr.sc. Alan Jović
 • Algoritmi za mjerenje sustavnog rizika, voditelj: doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar
 • Uporaba metoda i otvorenih tehnologija dubinske analize podataka za unapređenje infrastrukture e-učenje, voditelj: doc. dr. sc. Damir Pintar
 • Kooperativno upravljanje iskustvenom kvalitetom u pokretnim mrežama za interaktivne višemedijske aplikacije u računalnom oblaku, voditelj: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov
 • SenseHive: Dinamički modeli za postepenu izgradnju leksičko-semantičkih resursa potpomognuti radom mnoštva, voditelj: doc. dr. sc. Jan Šnajder