Istraživački laboratoriji

Radi strukturiranja i bržeg razvoja istraživačke djelatnosti i obrazovanja u specifičnome polju struke ili znanosti, na FER-u su osnovani brojni istraživački laboratoriji.
 

 

Auralizacijski laboratorij (AuraLab)

dr. sc. Kristian Jambrošić
http://auralab.fer.hr/

Znanstveno-istraživačka djelatnost laboratorija fokusirana je na različite sustave za snimanje i reprodukciju zvuka, optimiranje algoritama za višekanalnu reprodukciju zvuka na različitim hardverskim i softverskim platformama, percepciju buke i općenito zvučnih okoliša ovisno o broju izvora i smjeru dolaska zvuka te optimiranje različitih akustičkih elemenata i bukobrana.

 
Laboratorij potrošaču usmjerenog računarstva (CCL)

 izv. prof. dr. sc. Marin Šilić
http://ccl.fer.hr

Laboratorij okuplja istraživače Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Aktivnosti laboratorija uključuju istraživanje postupaka te oblikovanje i razvoj alata za olakšavanje razvoja primjenskih sustava krajnjim korisnicima.

 

 
Laboratorij za analitiku financija i rizika (LAFRA)

dr. sc. Zvonko Kostanjčar
http://lafra.fer.hr

Znanstveni rad fokusiran je na razvoj stohastičkih modela, statističkih metoda i algoritama strojnog učenja za analizu financijskih podataka, automatizirane sustave trgovanja te naprednu financijsku tehnologiju.

 
Laboratorij za analizu teksta i inženjerstvo znanja (TakeLab)

 prof. dr. sc. Jan Šnajder
http://takelab.fer.hr/

Kroz znanstvena istraživanja u područjima računarske znanosti statističkog strojnog učenja, obrade prirodnog jezika i pretraživanja informacija, cilj je otkriti nova znanja, omogućiti strojno razumijevanje teksta pisanoga prirodnim jezikom i odgovoriti na informacijske potrebe korisnika.

 

 
Laboratorij za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju
(ICT-AAC)

dr. sc. Željka Car
http://lab.ict-aac.hr/

Istraživačka aktivnost laboratorija je u području potpomognute komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, uključuje suradnju sa znanstvenicima iz područja edukacije, rehabilitacije, psihologije i grafičkih znanosti te je fokusirana na nove metode realizacije pristupačnosti usluga informacijske i komunikacijske tehnologije, uz primjenu koncepta platforme kolektivne svjesnosti za održivost i socijalne inovacije.

 
Laboratorij za atmosferska pražnjenja (APPLY)

 dr. sc. Viktor Milardić
http://www.fer.unizg.hr/lvn/apply 

Znanstvena djelatnost obuhvaća prikupljanje, obradu i korištenje podataka o atmosferskim pražnjenjima i njihovim učincima na elektroenergetske, telekomunikacijske, transportne idr.ge sustave čiji ispravan rad može biti doveden u pitanje uslijed udara munja.

 

 

Laboratorij za autonomne sustave i mobilnu robotiku (LAMOR)

dr. sc. Ivan Petrović
http://lamor.fer.hr

Laboratorij provodi istraživačke aktivnosti u područjima autonomnih sustava i mobilne robotike, koje su usmjerene na lokalizaciju mobilnih robota i modeliranje prostora u kojemu se oni gibaju, uočavanje i praćenje gibajućih objekata u okruženju mobilnih robota te planiranje i upravljanje gibanjem mobilnih robota u svrhu izvršenja zadanih zadataka.

 

Laboratorij za bioinformatiku i računalnu biologiju (LBCB)

dr. sc. Mile Šikić
http://bioinfo.zesoi.fer.hr/

Aktivnosti laboratorija usmjerene su na razvoj algoritama i metoda za analizu sekvenciranih DNA i RNA podataka, brzu dijagnozu zaraznih bolesti, određivanje strukture i funkcije proteina te analizu dinamičkih procesa u kompleksnim mrežama.

 

 

Laboratorij za društveno umrežavanje i društveno računarstvo (socialLAB)

dr. sc. Vedran Podobnik
http://sociallab.fer.hr/

Aktivnosti laboratorija su posebno usmjerene prema modeliranju društvenih fenomena kroz paradigmu društvenih mreža, analizi društvenih mreža zasnovanoj na inovativnim informacijskim metodologijama i naprednim računarskim alatima, te dizajniranju društvenih politika zasnovanih na dokazima primjenom metoda analize društvenih mreža.

 

Laboratorij za električne strojeve, učinsku elektroniku i pogone (LESUEP)

dr. sc. Damir Žarko
http://www.fer.unizg.hr/lesuep

Laboratorij djeluje na područjima projektiranja, modeliranja i optimiranja električnih strojeva za različite namjene u industriji, poboljšanja energetske učinkovitosti i razvoja naprednih metoda upravljanja pogonskih sustava, identifikacije parametara električnih strojeva za potrebe upravljanja, razvoja metoda ispitivanja, dijagnostike, monitoringa i zaštite električnih strojeva i pogona, istraživanja jednofaznih i trofaznih pretvaračkih sustava za povezivanje obnovljivih ra energije i napojne mreže te razvoja elektrotoplinskih modela poluvodičkih komponenata za potrebe projektiranja elektroničkih učinskih pretvarača.

 

 

Laboratorij za informacijske sustave posebne namjene (LaSPIS)

dr. sc. Krešimir Fertalj
http://laspis.fer.hr

Laboratorij okuplja istraživače-specijaliste za pojedina područja metoda razvoja algoritama i struktura podataka te programske podrške posebne namjene, heterogene i mobilne sustave pohrane podataka, poslovne inteligencije, geoinformacijskih sustava, sustava za elektroničko učenje i umjetne inteligencije.

 

Laboratorij za informacijsku sigurnost i privatnost (LISP)

dr. sc. Stjepan Groš
http://www.fer.unizg.hr/lisp

Osim istraživačkih aktivnosti Laboratorij sudjeluje u edukacijskim aktivnostima kako bi se generirao visoko-obrazovan kadar iz područja digitalne sigurnosti i privatnosti prijeko potreban domaćem gospodarstvu te također koordinira razne aktivnosti vezane uz razvoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

 

 

Laboratorij za integrirane sklopove i elektromagnetsku kompatibilnost (IC&EMC Lab)

dr. sc. Adrijan Barić
http://www.fer.unizg.hr/icdt

Aktivnosti laboratorija obuhvaćaju razna područja elektronike, od modeliranja poluvodičkih elemenata do projektiranja elektroničkih sustava i mogu se grubo podijeliti u modeliranje elektroničkih elemenata, projektiranje i modeliranje spojnih vodova na čipu i na tiskanoj pločici od niskih frekvencija do GHz-nog frekvencijskog područja, projektiranje integriranih sklopova, projektiranje i testiranje sustava i integriranih sklopova s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost i elektromagnetski imunitet te projektiranje elektroničkih sustava.

 

Laboratorij za Internet stvari (IoTLab)

dr. sc. Ivana Podnar Žarko
http://www.iot.fer.hr/

Cilj je laboratorija provoditi i intenzivirati istraživačke i inovacijske aktivnosti u području Interneta stvari, s ciljem razvoja inovativnih usluga i programskih platformi za umrežavanje velikog broja različitih uređaja te posebice poticanja multidisciplinarnih istraživanja vezanih uz poboljšanje životnih uvjeta u gradovima.

 

 

Laboratorij za istraživanje iskustvene kvalitete višemedijskih usluga (MUEXLab)

dr. sc. Lea Skorin Kapov
https://muexlab.fer.hr

Aktivnosti laboratorija usmjerene su prema multidisciplinarnim istraživanjima u području korisničkog iskustva i iskustvene kvalitete naprednih višemedijskih usluga kao što su: audiovizualne komunikacije, strujanje video sadržaja, virtualna/proširena stvarnost i umrežene igre. Istraživanja se bave vrednovanjem i modeliranjem iskustvene kvalitete te mehanizmima upravljanja i optimizacije iskustvene kvalitete u komunikacijskim mrežama.

 

Laboratorij za mehatroničke sustave (LAMES)

dr. sc. Jadranko Matuško
http://lames.fer.hr/

Cilj je Laboratorija provoditi istraživačke aktivnosti na području razvoja mehatroničkih sustava a posebice naprednih algoritama upravljanja poput modelskog prediktivnog i optimalnog upravljanja mehatroničkim sustavima.

 

 

Laboratorij za mikro- i nano-elektroniku (MiNEL)

dr. sc. Tomislav Suligoj
http://minel.fer.hr/

Aktivnosti laboratorija usmjerene su prema projektiranju, analizi, mjerenjima i modeliranju novih poluvodičkih elektroničkih elemenata kako u standardnim tako i u inovativnim materijalima na mikro i nano skali.

 

Laboratorij za napredne elektroenergetske mreže (SGLab)

dr. sc. Igor Kuzle
http://sglab.fer.hr/

Aktivnosti laboratorija posebice su usmjerene na istraživanje utjecaja obnovljivih ra energije i distribuirane prodnje na elektroenergetski sustav kojemu se želi povećati fleksibilnost korištenjem naprednih tehnologija poput uređaja za skladištenje električne energije, električnih vozila i njihovih punionica, sinkroniziranih mjernih uređaja, agregacijom upravljivih trošila, formiranjem mikromreža, više generacijskim sustavima i sl.

 

 

Laboratorij za naprednu 3D rekonstrukciju i registraciju površina (SHARK Lab)

dr. sc. Tomislav Pribanić
http://www.fer.unizg.hr/sharklab

Istraživačka djelatnost laboratorija je poglavito usmjerena na metode i algoritme računalnog vida za 3D rekonstrukciju i 3D registraciju, uključujući za tu svrhu i uporabu senzora mobilnih platformi poput pametnih telefona i tableta.

 

Laboratorij za nuklearnu energiju i sigurnost (LNES)

 dr. sc. Davor Grgić
http://lnes.fer.unizg.hr/

Aktivnosti laboratorija usmjerene su na znanstveno‐istraživački i stručni rad te specijalistička obrazovanja iz nuklearne energetike i nuklearne sigurnosti. Istraživači ovog laboratorija stekli su iskustvo i reference na međunarodnim projektima na području: analiza i razvoja novih reaktorskih sustava, primjene računalnih programa u analizama sigurnosti, ocjenama sigurnosti i pouzdanosti nuklearne elektrane, kao i na tehničko-ekonomskim analizama nuklearne opcije.

 

 

Laboratorij za obradu slike (LOS)

dr. sc. Sven Lončarić
http://ipg.fer.hr/hr/ipg

Aktivnosti laboratorija usmjerene su ka istraživanjima u teoriji i primjenama obrade slike i računalnog vida u raznorodnim područjima kao što su obrada i analiza slika u biomedicini, vizualna inspekcija kvalitete proda za industrijsku automatizaciju, računalni vid za napredne sustave za asistenciju vozačima te biometrijski sustavi za verifikaciju potpisa.

 

Laboratorij za određivanje svojstava kompleksnih materijala akustičkim metodama (LoskSAM)

dr. sc. Antonio Petošić
http://www.fer.unizg.hr/ultrasnon

Prodnja novih materijala s poboljšanim svojstvima u akustičkim primjenama (smanjene brzine širenja vala, povećano gušenje u čujnom frekvencijskom području, smanjenje koeficijenta refleksije u svrhu akustičke nevidljivosti, digitalizacija vala u materijalu umjesto u elektroničkim sklopovima, operacije nad digitaliziranim valovima u materijalu) predstavlja nove izazove kojima se bave istraživači ovog laboratorija.

 

 

Laboratorij za podvodne sustave i tehnologije (LAPOST)

dr. sc. Nikola Mišković
https://labust.fer.hr/

Laboratorij se baavi primijenjenim istraživanjima i razvojem bespilotnih plovila (podvodnih i površinskih) te razvojem i inovacijama u području morskim tehnologija. Laboratorij je vrlo aktivan u realizaciji međunarodnih projekata (EU FP7/H2020, NATO, Office of Naval Research).

 

Laboratorij za primijenjenu optiku (AOLab)

dr. sc. Zvonimir Šipuš
http://aolab.fer.hr

Aktivnosti laboratorija usmjerene su na znanstveno-istraživačke, stručne i edukacijske projekte povezane s modernim optičkim komunikacijskim i senzorskim sustavima.

 

 

Laboratorij za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju (eduLab)

dr. sc. Ivica Botički
http://nihao.fer.hr/edulab

Laboratorij potiče istraživanje i inovacije u raznim aspektima računalom podržanog obrazovanja. EduLab služi i kao mjesto povezivanja i upoznavanja studenata sa znanstvenom djelatnošću članova laboratorija, ali i kao mjesto susreta sa gospodarstvom, te u konačnici kao medij kroz koji će studenti moći pronaći posao u području i tvrtki koja ih zanima.

 

Laboratorij za raspoznavanje uzoraka i biometrijske sigurnosne sustave (RUBIOSS)

dr. sc. Slobodan Ribarić
http://rubioss.zemris.fer.hr

Cilj je Laboratorija razvoj i promicanje istraživanja na spomenutim područjima, te uporaba rezultata istraživanja u razvoju sustava kao što su: sustav za automatsku analizu igre u grupnim sportovima utemeljen na računalnom vidu, inteligentni sustav za lokalizaciju objekata u stereoskopskim i video snimkama prometnog okoliša, sustavi za detekciju i praćenje lica u grupnim scenama, sustav za deidentifikaciju osoba u video nadzornim sustavima, te sustavi za automatsku identifikaciju osoba na temelju fuzije biometrijskih značajki.

 

 

Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja (LARICS)

dr. sc. Zdenko Kovačić
http://larics.fer.hr

Istraživačka djelatnost LARICSa odnosi se na sljedeće teme i područja: Integrirano upravljanje robotima i procesima; inteligentni sustavi upravljanja; upravljanje proizvodnim sustavima (planiranje i raspodjela zadataka); upravljanje višeagentskim autonomnim sustavima; profesionalna servisna robotika; upravljanje autonomnim letjelicama; biološki inspirirana robotika (humanoidi, hodajući roboti); heterogeni robotski sustavi; primjena robota u dijagnostici autizma; primjena umjetne inteligencije u robotici i drugo.

 

Laboratorij za statističko modeliranje i optimizaciju (SMOLab)

dr. sc. Nikica Hlupić
http://smolab.fer.hr

Laboratorij za statističko modeliranje i optimizaciju (Statistical Modeling and Optimization Laboratory; SMOLab) orijentiran je primarno na optimizaciju složenih ili teško predvidivih sustava (tehnički, poslovni itd.), čak i u uvjetima nepouzdanih ili nepotpunih podataka o radu i ponašanju sustava. Osmišljenom obradom dostupnih informacija i razvojem namjenskih algoritama ublažava se nedostatak uvida u stvarno stanje te poboljšava učinkovitost i usklađenost sastavnica.

 

 

Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije (LARES)

dr. sc. Mario Vašak
https://www.lares.fer.hr/

Na temelju teorije upravljanja i aplikacija, LARES doprinosi unaprjeđenju iskorištavanja i kompetitivnosti energije vjetra, sunčeve energije, sustava spremnika energije, mikromreža, energetske učinkovitosti u zgradama, transportnim sustavima i sustavima distribucije vode.

 

Laboratorij za tehnologije usmjerene čovjeku (HOTLab)

dr. sc. Igor S. Pandžić
http://hotlab.fer.hr

U središtu interesa laboratorija su tehnologije analize i sinteze ljudi i njihovog ponašanja, uz jak interes za primjene ovakvih tehnologija. Primjenjuju se tehnike iz različitih područja, uključujući računalni vid, strojno učenje, računalnu grafiku, virtualnu i proširenu stvarnost za postizanje istraživačkih ciljeva poput potpuno automatskog praćenja značajki lica u videu, automatske animacije virtualnih likova ili raspoznavanja spola, dobi i emocija.

 

 

Laboratorij za tržišta i burze energije i emisija (LEEMaE)

 dr. sc. Željko Tomšić
http://leemae.fer.hr/

Aktivnosti laboratorija su fokusirane na analizu različitih modela tržišta električne energije, plina i emisija te njihove analizu učinka tržišnog modela. Ključna područja istraživanja obuhvaćaju djelovanje hrvatskih energetskih tržišta i integraciju u EU tržišta te novi instrumenti na tržištu koji su u ranim fazama razvoja.

 

Laboratorij za zaštitu elektroenergetskog sustava (LZEES)

dr. sc. Juraj Havelka
http://psplab.fer.hr

Istraživačke i inovacijske djelatnosti Laboratorija odvijaju se u područjima zaštite elektroenergetskog sustava u opčenitom smislu, zaštite obnovljivih ra energije, vođenja i pouzdanosti elektroenergetskog sustava te utjecaja obnovljivih ra na pouzdanost elektroenergetskog sustava.

 

 

Laboratorij za zeleno inženjerstvo (GEL)

dr. sc. Dina Šimunić
http://www.fer.unizg.hr/zrk/gel

Cilj je laboratorija provoditi i intenzivirati istraživačke i inovacijske aktivnosti u području bežičnih komunikacijskih mreža s ciljem razvoja novih tehnologija u području zelenog inženjerstva i energetske učinkovitosti.

 

Laboratorij za tokove podataka (StreamsLab)

dr. sc. Krešimir Pripužić
http://streamslab.fer.hr/ ​​​​

Ciljevi laboratorija su provođenje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području obrade tokova podataka, umrežavanje i povećanje vidljivosti istraživača u međunarodnom istraživačkom prostoru, prijenos znanja u hrvatsko gospodarstvo radi razvoja novih proizvoda i usluga, organizacija nastave te uključivanje studenata u projektne zadatke u navedenom području.

 

Laboratorij za udaljeno mjeriteljstvo (LDM)

dr. sc. Marko Jurčević
http://rem.fer.hr

Laboratorij okuplja istraživače u pojedinim područjima elektrotehničkih mjerenja te povezanih znanstvenih područja. Aktivnosti laboratorija usmjerene su na multidisciplinarne metode udaljenog prikupljanja podataka i istraživanja, mjerenja fizikalnih veličina, prijenosa, obrade i zaštite tako prikupljenih informacija.

 

Laboratorij za odziv potrošnje (DRLab)

dr. sc. Hrvoje Pandžić
http://drlab.fer.hr

Laboratorij je koncipiran kao aktivno kućanstvo koje se sastoji od niza uređaja (stog baterija, punionica električnih vozila i brojni kućanski uređaji) čijom se potrošnjom električne energije upravlja u svrhu odgovora na signale agregatora ili operatora sustava.

 

Laboratorij za stohastičku optimizaciju, učenje i vizualizaciju (SOLVe)

dr. sc. Domagoj Jakobović
http://solve.fer.hr

Područje istraživanja je primjena stohastičke optimizacije, u prvom redu postupaka evolucijskog računarstva, u netrivijalnim problemima optimizacije, strojnog učenja te obrade i vizualizacije podataka. Osnivanje laboratorija predstavlja inicijativu u području računarskih znanosti, pridonoseći istraživanju, obrazovanju i primjeni novih tehnologija.

 

Laboratorij za modeliranje, diskretne strukture i primjene (MODISTe)

izv. prof. dr. sc. Anamari Nakić
https://www.fer.unizg.hr/modiste

U fokusu istraživanja predloženog Laboratorija je matematičko modeliranje pomoću metoda i struktura diskretne matematike te njihova primjena u računarstvu. Cilj laboratorija je dati formalni okvir suradnji znanstvenika iz područja prirodoslovlja kako bi se postavili temelji za daljnji razvoj interdisciplinarne suradnje sa znanstvenicima iz područja elektrotehnike i računarstva na Fakultetu.