ELEMENTI PROJEKTA IntRFUD

Elementi projekta IntRFID
 

ELEMENT 1: Nabava opreme i indirektni troškovi
Aktivnost 1: Traženje najpovoljnijih ponuđača
Aktivnost 2: Komunikacija s proizvođačima opreme i kupnja opreme

 

ELEMENT 2: Projektiranje prve verzije AD pretvornika i bežičnog napajanja u 0.18 um CMOS tehnologiji tvrtki AMS i UMC
Aktivnost 1: Projektiranje analogno-digitalnog (AD) pretvornika
Aktivnost 2: Projektiranje bežičnog napajanja
Aktivnost 3: Planiranje položaja blokova na čipu (eng. floorplan)
Aktivnost 4: Izrada topologije

 

ELEMENT 3: Projektiranje prve verzije oscilatora i komunikacijskog kanala u 0.18 um CMOS tehnologiji tvrtki AMS i UMC
Aktivnost 1: Projektiranje oscilatora
Aktivnost 2: Sklopovsko projektiranje komunikacijskog kanala
Aktivnost 3: Planiranje položaja blokova na čipu (eng. floorplan)
Aktivnost 4: Izrada topologije

 

ELEMENT 4: Pripreme za mjerenja
Aktivnost 1: Projektiranje i izrada tiskane pločice za mjerenje čipova te antenske naljepnice
Aktivnost 2: Postavljanje mjernog okruženja
Aktivnost 3: Postavljanje mjernog okruženja za testiranje digitalnog dijela komunikacije

 

ELEMENT 5: Mjerenje blokova čipa
Aktivnost 1: Mjerenje karakteristika bežičnog napajanja
Aktivnost 2: Mjerenje karakteristika AD pretvornika
Aktivnost 3: Mjerenje karakteristika oscilatora
Aktivnost 4: Mjerenje karakteristika komunikacijskog kanala
Aktivnost 5: Mjerenje karakteristika digitalne kontrole za komunikacijski protokol

 

ELEMENT 6: Projektiranje druge verzije čipa
Aktivnost 1: Projektiranje blokova
Aktivnost 2: Izrada topologije druge verzije čipa

 

ELEMENT 7: Pisanje dokumentacije
Aktivnost 1: Pisanje dokumentacije

 

ELEMENT 8: Pripreme za mjerenje i mjerenje druge verzije čipa
Aktivnost 1: Projektiranje i izrada tiskane pločice za mjerenje čipova te antenske naljepnice
Aktivnost 2: Mjerenje karakteristika čipa
Aktivnost 3: Pisanje dokumentacije za drugu verziju čipa

 

ELEMENT V: Promidžba i vidljivost
Aktivnost 1: Diseminacija rezultata - FER
Aktivnost 2: Pisanje dokumentacije za drugu verziju čipa

 

ELEMENT PM: Administracija
Aktivnost 1: Upravljanje projektom i administracija