Sažetak projekta IntRFID

Sažetak projekta IntRFID

 

U ovom projektu projektirat će se bežično napajani mikroelektronički sklop za bežične senzorske čvorove. Sklop se sastoji od više podsklopova. Glavni ciljevi projekta su približavanje aktivnosti istraživanja, inovacija i istraživačke izvrsnosti potrebama hrvatskog gospodarstva, izgradnja kapaciteta visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija za transfer tehnologije i bolja suradnja s industrijom te poboljšanje općih uvjeta za istraživanje, razvoj i inovacije kroz infrastrukturne investicije te ulaganja u potrebnu istraživačku opremu.  


Neposredne istraživačke aktivnosti vezane uz projekt mogu se razvrstati u nekoliko glavnih skupina: 

  • projektiranje prve i druge verzije mikroelektroničkog sklopa (čipa)
  • mjerenje karakteristika procesiranih čipova
  • pisanje dokumentacije i objava znanstvenih članaka.    

Očekivani neposredni rezultati su: projektirani, procesirani i izmjereni sklopovi za ostvarenje funkcija bežičnih senzorskih čvorova, unaprijeđen istraživački laboratorij kupnjom mjerne opreme i objavljene znanstvene publikacije, osnažena ekspertiza iz područja mikroelektronike i nanoelektronike, suradnja s tvrtkom Locus d.o.o. s ciljem transfera tehnologije, na tržište plasiran bar jedan proizvod/usluga.