Bežično napajani mikroelektronički sklop za distribuirane senzorske mreže

Projekt

     Bežično napajani mikroelektronički sklop za distribuirane senzorske mreže

osmišljen je radi projektiranja ključnih blokova čipa (u 0,18 mikrometarskoj CMOS tehnologiji) koji omogućavaju razvoj aplikacija za bežično napajane distribuirane senzorske mreže. 

 

Starenje populacije u mnogim zemljama dovodi do intenzivnije medicinske skrbi za stariju populaciju, a time i razvoja elektroničkih uređaja koji kontinuirano prate stanje pacijenta. Takvi uređaji sastoje se od senzora i sklopovlja za obradu podataka. Zahtjevi na takve uređaje su malene dimenzije, masa, prenosivost, niska potrošnja i autonomnost.

Tipičan pristup napajanju ovakvih uređaja je baterijsko napajanje. Glavni nedostaci takvog pristupa su dimenzije uređaja, te trajanje i cijena baterije. U novije vrijeme teži se integraciji sklopova za obradu podataka u jedan čip koji prikuplja energiju potrebnu za rad iz okoline (pasivni uređaji). Jedna od najpopularnijih metoda je prikupljanje energije iz elektromagnetskih valova. U ovom projektu procesirat (proizvest) će se bežično napajani čip koji uljučuje sklopove za bežično napajanje, analogno-digitalni pretvornik, oscilator i komunikacijski kanal.

Predloženi projekt poklapa se sa svim glavnim prioritetima Obzora 2020 kao što su jačanje istraživačke infrastrukture kupnjom opreme - prioritet Izvrsna znanost (eng. Excellent Science), briga za zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života - prioritet Društveni izazovi (Societal Challanges) te održivi informatički razvoj razvojem softverske podrške za čip - prioritet Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership).

Uložena EU sredstva rezultirat će nabavom opreme te će se time poboljšat istraživačka infrastruktura Prijavitelja projekta (Fakultet elektrotehnike i računarstva) te proizvodnjom čipova koji bi se mogli koristiti npr. u uređajima za praćenje zdravlja pacijenata. Industrijski partner na ovom projektu je tvrtka Locus d.o.o. koja se ističe širokom ekspertizom, od projektiranja čipova do razvoja složenih softverskih aplikacija. Ciljane skupine su proizvođači složenih elektroničkih uređaja koji će integracijom čipa i senzora ostvarivati potrebnu funkcionalnost svojeg uređaja.

 

 

 

Naziv projekta: Bežično napajani mikroelektronički sklop za distribuirane senzorske mreže

Nositelj projekta: Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)

Partner: Locus d.o.o.

Naziv poziva: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Skraćenica projekta: INTRFID

Oznaka: RC.2.2.08-0016

Početak projekta: 21.10.2014.

Trajanje: 16 mjeseci

Proračun: 2.916.813,63 kn

Bespovratna sredstva (EFRR): 2.086.323,82 kn