Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  Ines Amber Kincaid, prof. psych.

  Vanjski suradnik, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: