Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Goran Josipović, mag. ing.

    Mlađi istraživač, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski