Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    prof. dr. sc. Goran Bubaš

    Vanjski suradnik, Društveni predmeti

    Nastava

    Sveučilišni diplomski