Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Frano Tomašević, dipl. ing.

  Zavodski suradnik, Zavod za visoki napon i energetiku

    Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
   

  1. Tomašević, Frano; Baranašić, Kristina; Delimar, Marko.
  Reactive Power Optimization Based on Load Profile Partitioning // Proceedings of the IEEE International Energy Conference, EnergyCon 2014.
  Dubrovnik : IEEE, 2014. 627-632 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
   

  1. Filipović-Grčić, Božidar; Uglešić, Ivo; Pavić, Ivica; Tomašević, Frano; Bojić, Srećko; Župan, Alan.
  Smanjenje razina sklopnih prijelaznih elektromagnetskih pojava u 400 kV mreži primjenom tehnike kontroliranog sklapanja // 13. savjetovanje HRO CIGRÉ, Šibenik, 5. – 8. studenoga 2017..
  2017. 1-10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  2. Pavić, Ivica; Tomašević, Frano; Filipović-Grčić, Božidar; Mišura, Josip.
  Utjecaj priključenja električnih kotlova snage 2x30 MW u EL-TO Zagreb na strujno-naponske prilike u prijenosnoj mreži // 12. simpozij HRO CIGRÉ o sustavu vođenja EES-a, Split, 14. – 16. studenoga 2016..
  2016. 1-10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Druge vrste radova
   

  1. Pavić, Ivica; Filipović-Grčić, Božidar; Tomašević, Frano; Damjanović, Ivana.
  Podloge za idejno rješenje koordinirane regulacije napona i jalove snage EES-a Hrvatske i Slovenije, 2017. (elaborat).

  2. Pavić, Ivica; Filipović-Grčić, Božidar; Tomašević, Frano.
  Analiza utjecaja električnih kotlova na tokove snaga, struje kratkog spoja i sustav uzemljenja u EL-TO Zagreb, 2015. (studija).
   

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski