Radni paketi

WP1: Nabava mjerne opreme

Kontaktirat će se dobavljači opreme potrebne za izvođenje projekta. Na temelju danih ponuda, odabrat će se najpovoljnija ponuda te će se oprema naručiti.

 

WP2: Projektiranje i karakterizacija rezonantnih prekidačkih pretvornika visokih frekvencija preklapanja

Cilj ovog radnog paketa je projektiranje prekidačkih pretvornika visokih frekvencija preklapanja temeljenih na komercijalnim sklopovima. Pretvornici će biti mjereni s ciljem identifikacije dominantnih izvora generiranih elektromagnetskih (EM) smetnji i izrade metodologije za predikciju generiranih smetnji na temelju sklopovskih i EM simulacija. Razvijena metodologija bit će  korištena u WP3 za analizu različitih metoda raspršenog spektra s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) prekidačkih pretvonika.

 

WP3: Metode upravljanja rezonantnih prekidačkih pretvornika visokih frekvencija preklapanja

Metoda raspršenog spektra koristi se u mnogim sklopovima kao postupak za smanjenja EM smetnji. Parametri metode u komercijalno dostupnim sklopovima su gotovo uvijek fiksirani, odnosno korisnik nad njima nema kontrolu. Cilj ovog zadatka je projektiranje programirljivog integriranog sklopa za generiranje signala za upravljanje prekidačkim pretvornicima moduliranog metodom raspršnog spektra. Projektirani sklop omogućit će analizu utjecaja različitih parametara metode raspršnog spektra na EM smetnje prekidačkih pretvornika u širokom rasponu frekvencija, odnosno i za vođene i zračene smetnje.

 

WP4: Dizajn i karakterizacija istosmjernih prekidačkih pretvornika temeljenih na GaN tehnologiji

Zadatak ovog WP-a je projektiranje sinkronog prekidačkog pretvornika zasnovanog na galij-nitrid tranzistorskim sklopkama koji će biti korišten za procjenu utjecaja vremenskih parametara upravljačkih signala, kao što su radni omjer, mrtva vremena te frekvencija prekapčanja, na generirane vođene i zračene elektromagnetske smetnje. Analitički model koji pokazuje utjecaj parametara upravljačkih signala na elektromagnetske smetnje biti će izveden. Dobiveni model će omogućiti optimiranje vremenskih parametara upravljačkih signala u svrhu ostvarivanja najnižih generiranih smetnji te najviše energetske učinkovitosti prekidačkih istosmjernih pretvornika pri različitim radnim uvjetima. Konačno, utjecaj ranih uvjeta projektiranog pretvornika na elektromagnetske smetnje i energetsku učinkovitost bit će analiziran za testne slučajeve koji predstavljaju rad istosmjernog pretvornika u višestupanjskom lancu pretvornika.

 

WP5: Elektro-optički sustav za karakterizaciju tranzistorskih sklopki

Cilj ovog zadatka je dizajnirati i sastaviti tiskanu pločicu za ispitivanje i karakterizaciju sklopa sonde elektro-optičkog sustava za karakterizaciju tranzistorskih sklopki te postavljanje ispitnog okruženja za karakterizaciju tranzistorskih sklopki. Bit će razvijena metodologija za kalibraciju i ekstrakciju parametara pristupnih struktura. Ispitno okruženje će biti provjereno za poznate tranzistorske sklopke.

 

WP6: Objavljivanje znanstvenih doprinosa

Iz provedenog istraživanja proizići će više članaka objavljenih u relevantnim časopisima te na konferencijama.

 

WP7: Upravljanje projektom i administracija

Ovaj radni paket pokriva upravljanje projektom u svim aspektima: operativnu i administrativnu koordinaciju tijekom cijelog razdoblja projekta. Koordinacija i upravljanje projektom uključuje niz ključnih zadaća od zaštite podataka do administrativnih procedura, pregovaranja, te implementacije projekta.