Sažetak projekta

Projekt: "Brzi prekidački pretvornici zasnovani na GaN elementima i rezonantnim arhitekturama (IP-2019-04-8959)"

Sažetak:

Prekidački pretvornici vrlo su značajni u modernoj elektronici za prenosive uređaje i za automobilsku elektroniku zbog njihove visoke efikasnosti. Kroz ovaj projekt razvijaju se metode za smanjenje generiranih elektromagnetskih (EM) smetnji kod rezonantnih pretvornika dok se u isto vrijeme održava visoka efikasnost. Analizira se više pristupa. Korištenje tehnike raspršenog spektra poboljšava elektromagnetsku kompatibilnost (EMC), ali može narušiti druge karakteristike pretvornika, npr. efikasnost. Modulacija s raspršenim spektrom je u komercijalnim pretvornicima uobičajeno fiksirana i njeni parametri se ne mogu podešavati. Korištenjem konfigurabilne modulacije raspršenog spektra mogu se smanjiti EM emisije bez žrtvovanja ostalih karakteristika. Drugo, korištenje galij-nitrid (GaN) tranzistora u prekidačkim pretvornicima umjesto silicijskih tranzistora smanjuje gubitke i omogućava rad pretvornika na višim prekidačkim frekvencijama. Zatim se istražuje utjecaj omjera ulaznog i izlaznog napona na efikasnost i EM emisije kod pretvornika koji rad ne visokim prekidačkim frekvencijama i koji se sastoje od više stupnjeva. Mjerenja prekidačkih pretvornika vrlo su zahtjevna, prije svega zbog mjerenja tranzistora na gornjoj strani, a osim toga i mjerenja EM smetnji. U ovom projektu razvija se cjelovito elektro-optičko mjerno okruženje za karakterizaciju elektromagnetske kompatibilnosti i mjerenje prekidačkih tranzistora. Provodi se analiza elektro-optičkog sustava kroz procjenu karakteristika te korisnosti pri mogućem komercijalnom korištenju sustava. Predloženo istraživanje ispituje metode optimiranja efikasnosti prekidačkih pretvornika snage uz održavanje elektromagnetskih emisija unutar dozvoljenih granica korištenjem novih elektroničkih elemenata i arhitektura istosmjernih pretvornika snage.

Trajanje: 01.06.2020. do 31.05.2024.