Obavijesti

EVBattPredtect PROJEKT

           

 

          

 

Sažetak:

Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila (EVBattPredtect) je naziv projekta koji je sufinanciran iz sredstava EU. Provodi ga Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) u suradnji s tvrtkom Rimac Technology d.o.o. Projektom se razvija programski modul zaštite baterije električnog vozila od prekomjernog starenja te način njegove integracije sa sustavom upravljanja dinamikom vozila. Time se omogućuje produženje životnog vijek baterije, kao najskuplje komponente električnog vozila, uz čim manji utjecaj na dinamičke performanse vozila (EVBattPredtect).
 
 
Naziv projekta: Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila
Akronim: EVBattPredtect
Trajanje projekta: 31.12.2020. - 31.12.2023.
Tip projekta: Znanstveno-istraživački
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Partneri: Rimac Technology d.o.o.
Voditelj: prof. dr. sc. Mario Vašak
Budžet: 7.696.199,23 HRK
Uključene osobe:

prof. dr. sc. Mario Vašak

izv. prof. dr. sc. Vinko Lešić

prof. dr. sc. Mato Baotić

prof. emer. dr. sc. Nedjeljko Perić

prof. dr. sc. Jadranko Matuško

izv. prof. dr. sc. Šandor Ileš

doc. dr. sc. Anita Banjac

Dorijan Leko, mag. ing.

Danko Marušić, mag. ing.

Marko Švec, mag. ing.

Ivana Berković, dipl. oec.

Hrvoje Borovina, mag. ing.

Filip Rukavina, mag. ing.

Bruno Vilić-Belina, mag. ing.