Graduation Ceremonies

Svečane promocije prvostupnika i magistara inženjera organiziraju se dvaput godišnje. Prvostupnike promoviramo u prosincu na FER-u, a magistre inženjere u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" u travnju i u listopadu ili studenom.

Promocije magistara inženjera

Promocije magistara inženjera u pravilu se odvijaju dvaput godišnje, u jesen u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski" te na proljeće na FER-u.

Fotografije s promocija dostupne su na našoj galeriji, za sve promocije od 2013. godine.

28. listopada 2017.

Promocije su održane u "Lisinskom" u dva termina:

14. travnja 2018.

Promocija je održana na FER-u.

 
27. listopada 2018.

Promocije su održane u "Lisinskom" u dva termina:

 


Promocije prvostupnika

Promocije prvostupnika u pravilu se odvijaju jednom godišnje, u jesen, u dvoranama D1+D2 na FER-u.

Fotografije s promocija dostupne su na našoj galeriji, za sve promocije od 2013. godine.

2. prosinca 2017.

Promocije su održane na FER-u u četiri termina:

3. prosinca 2016.

Promocije su održane na FER-u u četiri termina:

21. studenoga 2015.

Promocije su održane na FER-u u četiri termina:

 

Preostale fotografije s promocija i ostalih događaja na FER-u dostupne su u galeriji fotografija.