Naslovnica Pretraživanje AA
 
KORIŠTENJE

Sučelje SQI

Simple Query Interface (SQI) jedna je od specifikacija za menudjelovanje repozitorija objekata učenja. Razvijen je u sklopu Europskog odbora za standardizaciju, a trenutno je registrirano dvadesetak mreža repozitorija koje koriste ovo sučelje.  
SQI je jezično neutralan, što znači da sâm ne specificira jezik uporabe, no razvijene su poveznice (binding) na XML i RDF te WSDL/SOAP

Treba napomenuti da SQI specificira samo komunikaciju izmenu repozitorija na razini usluge, ne definirajući pritom oblik samog upita, niti oblik rezultata. Za oblikovanje samog upita pretraživanja, kao i oblikovanje odgovora, koriste se posebni jezici, kao što su:  

  • Context Query Language (CQL) – jezik za pretraživanje, razvijen kao specifikacija Kongresne knjižnice SAD-a za pretraživanje knjižničnih kataloga, arhivskih informacija, itd. Prije vremena Weba rabio se u protokolu Z39.50, a danas je najviše prisutan u protokolima SRU/SRW (Search and Retrieve via URL/Web Service). CQL je kombinacija jednostavnih mogućnosti upita, poput jezika tražilica Weba, i kompleksnih rješenja poput SQL-a. Kako bi ovim jezikom mogli komunicirati repozitoriji na raznim stupnjevima razvijenosti, definirano je više razina jezika. Specifičnost CQL-a je uporaba "kontekstnih skupova" (context sets), koji omogućuju semantičko redefiniranje pojedinih dijelova jezika, za primjene koje nisu izvorno predvinene.  
  • XQuery – preporuka World Wide Web Consortiuma za pretraživanje dokumenata pisanih u XML-u. Može se smatrati nadogradnjom specifikacije XPath 2.0, a sintaksom je vrlo sličan SQL-u.  
  • ProLearn Query Language (PLQL) – jezik razvijen uz specifikaciju SQI, s ciljem podržavanja formata LOM, DC i MPEG-7. Kao i CQL, i PLQL ima definirane razne stupnjeve specifikacije. Ovaj jezik kombinira precizno i približno pretraživanje pojmova. PLQL, koji se temelji na postojećem jeziku CQL uz uporabu formata XPatha, preslikan je na XQuery, Apache Lucene i SQL,  

Iako prvotno zamišljen kao specifikacija razmjene metapodataka, SQI se rabi i za prijenos samih objekata, što je predstavljeno u projektu iClass. Primjeri nekih od projekata izvedenih pomoću sučelja SQI su:

  • iCamp ObjectSpot – Web aplikacija za pretraživanje više baza znanstvenih članaka  
  • Global Learning Objects Brokered Exchange (GLOBE) – udruženje koje povezuje vodeće repozitorije, poput ARIADNE, LORNET, MERLOT, European Schoolnet ili NIME.

Protokoli OAI-PMH i SRU/SRW 

Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) vrlo je raširen protokol sakupljanja metapodataka, koji svoj izvor ima u arhiviranju pisane grane (tzv. e-prints), a posebno znanstvenih radova. OAI-PMH ne definira način krajnjeg pretraživanja i vraćanja rezultata, već isključivo sakupljanje (harvesting) metapodataka iz različitih izvora (data providers) po zahtjevu jednog ili više centraliziranih repozitorija metapodataka (service providers). OAI-PMH koristi protokol HTTP za komunikaciju, XML kao format vraćanja podataka, a Dublin Core kao primarni oblik zapisa metapodataka. Postoje mnoge implementacije ovog protokola, ugranene u sustavima za upravljanje dokumentima, poput dSpace i GNU Eprints, ili dostupne kao komponente pisane u raznim programskim jezicima, za ugradnju u vlastite sustave za upravljanje sadržajima. Primjer jednog od repozitorija je OAIster, koji trenutno sadrži oko 20 milijuna resursa, sakupljenih iz oko 1100 izvora podataka.

Search and Retrieve via URL/Web Service (SRU/SRW) nadogradnja je protokola Z39.50 koji se koristio za komunikaciju menu knjižnicama prije razvoja Weba i protokola HTTP, uporabom Telneta. Dok SRU pristupa podacima putem URL-a, SRW umjesto URL-a koristi Web servise. Rezultat pretrage je u oba slučaja XML dokument. Dok OAI-PMH na skupu podataka vraća puno veći skup podataka (uključujući i neželjene) i stoga je svojom arhitekturom pogodniji za prikupljanje cjelokupnih podataka o nekom izvoru, SRU/SRW je krajnjem korisniku pogodniji za specifično pretraživanje, pa se ta dva protokola u primjeni dobro nadopunjuju.  


TRAŽILICA