Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  dr. sc. Dubravko Krušelj

  Vanjski suradnik, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail:

  Nastava

  Sveučilišni diplomski