Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Dora Penić, dipl. ing.

    Asistent, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski