Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Dominik Kisić

    Asistent, Zavod za elektroakustiku

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski