Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Demijan Grgić, mag. ing.

    Istraživač, Zavod za telekomunikacije

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski