Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Davor Vukadin, mag. ing.

    Istraživač, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski