Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  David Dukić, mag. ing.

  Asistent, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Real-Time Facial Expression Recognition Using Deep Learning with Application in the Active Classroom Environment

  Dukić, David ; Sovic Krzic, Ana
  Znanstveni i pregledni radovi, 2022.
  Electronics

  Digital News Media as A Social Resilience Proxy: A Computational Political Economy Perspective

  Bilić, Paško ; Dukić, David ; Arambašić, Lucija ; Gjurkjović, Matej ; Šnajder, Jan
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
  International Association for Media and Communication Research (IAMCR)

  Profiliranje širitelja govora mržnje na društvenim mrežama metodama strojnog učenja

  David Dukić
  Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2021.

  Detection of Hate Speech Spreaders with BERT

  Dukić, David ; Sović Kržić, Ana
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
  CLEF 2021

  An exploratory computational analysis of COVID-19 related news in Croatia during 2020

  Bilić, Paško ; Furman, Ivo ; Yildirim, Savas ; Šnajder, Jan ; Dukić, David ; Gjurković, Matej ; Vukojević, Iva
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
  Communication Management Forum "The post-pandemic world: a bad picture or a good opportunity?"

  Eksplorativna računalna analiza medijskih izvještaja o koronavirusu u 2020. godini

  Bilić, Paško ; Furman, Ivo ; Yildirim, Savas ; Šnajder, Jan ; Dukić, David ; Gjurković, Matej
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
  8. Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva: Hrvatsko društvo i COVID-19 pandemija: kriza kao prilika?

  Are You Human? Detecting Bots on Twitter Using BERT

  Dukić, David ; Keča, Dominik ; Stipić, Dominik
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
  IEEE 7th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA 2020)

  Detekcija emocija učenika za vrijeme školskog sata s fotografija

  Dukić, David
  Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2019.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2021.
  Na zavodu od:
  2021.