Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  dr. sc. Daniel Meljanac

  Vanjski suradnik, Zavod za primijenjenu fiziku

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: